Chodci sobě

Pro více než třetinu  obyvatel Prahy je z různých důvodů při chůzi překážkou i to, co ostatní lidé jako obtíž nevnímají. Pokud vás trápí konkrétní problém, máte kam se obrátit.

Mezi bariéry patří nejen vysoké obrubníky na přechodech pro chodce či schodiště, ale i nevhodné povrchy a sklony pěších komunikací, zúžené průchody nebo chybějící hmatné a akustické prvky označující nebezpečí a umožňující orientaci v prostoru osobám s handicapem.

Kromě toho se na mnoha místech potýkáme s překážkami, které výrazně snižují prostupnost města pro všechny – jedná se zejména o překonávání dopravních liniových staveb, jako jsou dálnice, rychlostní silnice a železniční tratě, dále také absence přechodů pro chodce na logických komunikačních liniích.

Pokud vás trápí konkrétní problém, týkající se překážky pohybu na území hlavního města Prahy, obraťte se na Odbor dopravy úřadu vaší městské části. Máte také možnost využít webové stránky Chodci sobě, o které pečuje organizace Pražské matky (ZDE). Vyplňte na nich formulář v sekci „Nový podnět“.

 

5. 10. 2016 Sylva Švihelová