Cyklostojany

Městská část může žádat HMP o umístění stojanů na strategická místa z hlediska dopravního, rekreačního nebo z hlediska dostupnosti občanského vybavení či běžných služeb. Požadované stojany mohou sloužit školám, školkám, vzdělávacím střediskům, kulturním a sportovním zařízením apod. 

Při určování polohy stojanů mějte na paměti následující:

 • smysluplnost umístění (místo, kde je vysoká pravděpodobnost využití, je na frekventovaném místě nebo na dohled z vrátnice, výlohy, v zorném poli kamer apod.)
 • rozměry stojanů ( zaparkované kolo přesahuje v podélné ose stojan cca o 1,2 metru na obě strany -> dbejte na to, aby takto parkující kola nepřekážela. Vzdálenost mezi stojany by měla být cca 80 cm tak, aby bylo možné stojan využít k zaparkování kol z obou stran) Rozměry jsou v příloze této stránky 
 • nekonfliknost (stojany ani u nich zaparkovaná kola by neměla překážet a vyvolávat napětí mezi ostatními druhy dopravy)
 • k umístění se bude muset vyjdařovat příslušný odbor Policie ČR
 • komunikace se strojově čistí a jinak udržují (myslte na to, aby zde mohl tento stroj bez problému projet)
 • Stojan je kotven až 70 cm pod povrch ( pod stojanem by se tedy neměly nacházet garáže, podchody, spodní patra objektů apod.)
 • minimalizujte možný konflikt s podzemními sítěmi (za bezkonfliktnost ručí MČ svým prohlášením)
 • MČ bude přebírat instalované stojany do správy

 

Žádost  

O umístění stojanů mohou žádat pražské městké části a to přímo na TSK a.s. - Petr.Zadrazil@tsk-praha.cz

Následovat bude:

Upřesnění lokality. Požádáni budete o zákres umístění stojanů do pohledové fotografie s uvedenými vzdálenostmi od předmětů/staveb v okolí (od rohu budovy, lampy VO apod.) nebo o fotografii, na které bude přesné umístění stojanů na místě sprejem vyznačené. 

Dále budete vyzváni k podepsání dokumentů:

 • souhlas, že si MČ přebere stojany do správy a souhlasí s realizací
 • souhlas, že v místě instalace nevedou inženýrské sítě
 • souhlas, že jde o pozemky ve vlastnictví MČ nebo HMP nebo máte oficiální povolení majitele pozemku.