KPBO

Zkratka KPBO znamená Komise Rady hl. města Prahy pro Prahu bezbariérovou a otevřenou. Náplní její činnosti je dohled nad plněním úkolů směřujících k odstraňování různých bariér pohybu ve městě.

KPBO sdružuje zástupce samosprávy města a Magistrátu hl. m. Prahy, jeho příspěvkových organizací (DPP hl. m. Prahy a.s., TSK a.s.), dále zástupce zájmových organizací (POV, z.s., SONS, z.s.) i externí odborníky na toto téma.

Členové a kontakty

Aktuální složení komise najdete ZDE. Nejdůležtější kontakty:

Ľubica Vaníková – předsedkyně komise, lubica.vanikova@praha.eu.

Tomáš Uhlík – Odbor rozvoje a financování dopravy Magistrátu hl. města Prahy, tomas.uhlik@praha.eu.

5. 10. 2016 Sylva Švihelová