Školní ulice

Tisíce dětí se každé ráno všedního dne vydávají do školy a každé odpoledne pak míří zpět domů nebo za svými zájmy. Všichni si přejeme, aby jejich cesty byly bezpečné a vždy je dovedly k vytčenému cíli. Ulice před základními školami ale bývají před ranním začátkem výuky velmi rušné – bohužel, větší a také nebezpečnější část provozu generují rodiče, kteří své ratolesti přivážejí autem. Z průzkumu organizace Pražské matky vyplývá, že do školy je ráno dováženo na některých pražských školách až 40 % dětí. Tento trend má mnoho negativních důsledků. Děti pohybující se v okolí školy jsou ve zvýšené míře ohrožovány parkujícími a otáčejícími se automobily, velká koncentrace motorových vozidel měřitelně zhoršuje kvalitu ovzduší v místě. Většině dnešních dětí také chybí tělesný pohyb – využívání tzv. mamataxi jim bere jednu z mála možností pravidelné fyzické aktivity a přirozeného rozvíjení vlastní zodpovědnosti a samostatnosti.

malý chlapec s brašnouNaproti tomu, dítě, které chodí do školky či školy pravidelně pěšky (nebo jezdí na kole), si osvojuje kompetence, které pak využívá celý život – umí se pohybovat v dopravním provozu, registruje orientační body v terénu, má dobrý odhad vzdálenosti a času. Pokud cestu sdílí s kamarády, rozvíjí navíc své sociální dovednosti. Samostatnou docházku do školy lze s dětmi nacvičit - čas a energie vložené do nácviku jsou dobrou investicí do budoucnosti.

Školní ulice je nástroj, který činí prostor před školou bezpečnější, a tím pomáhá vytvořit lepší  podmínky pro aktivní docházku dětí. Již po řadu let se úspěšně uplatňuje v řadě zemí západní Evropy (např. ve Vídni, v mnoha městech Velké Británie, v italském Bolzanu), nově od června 2020 též ve středočeských Říčanech. Také v rámci epidemiologických opatření na jaře 2020 byl tento zvláštní dopravní režim zaveden u patnácti základních škol v nizozemském Haagu – prostor oproštěný od aut dovoluje dodržet docházejícím na ulici předepsané hygienické odstupy.

O čem vlastně školní ulice je? Je to úprava dopravního provozu, kdy po krátkých 30 min před začátkem, případně na konci, školního vyučování do ulice před školou nesmí vjíždět žádná motorová vozidla. Prostor tak zůstane klidný a bezpečný pro místní obyvatele i pro všechny, kdo dorazí do školy po svých, na kole, koloběžce či jinak vlastní silou.

logo

 

26. 8. 2020 Karolína Klímová