Evropský týden mobility / Den bez aut 2020

Čistá mobilita Akce
vizuál letišního ročníku ETM

V tradičním  termínu 16.–22. září se také letos uskuteční Evropský týden mobility (ETM), jehož součástí je i Den bez aut. Praha k této události připravuje pestrý program akcí, jejichž smyslem je podpořit udržitelné formy dopravy a vytvářet tak příjemnější a zdravější město pro život.

TVŮJ STYL, TVOJE VOLBA 

ETM pořádá Evropská komise už od roku 2002, vždy pod jednotným motivačním heslem pro všechna participující evropská města a obce. Na předloňské „Kombinuj a jeď!“ a loňské „Projdi se s námi“ v letošním roce navazuje motto Tvůj styl, tvoje volba („Choose your move!“). Každý z nás se totiž může rozhodnout sám, jakému způsobu přepravy dá přednost. Nečekejme pasivně na změny k lepšímu, chovejme se odpovědně už dnes a vytvořme tím tlak, aby ke zlepšení tíživé situace v dopravě došlo co nejdříve.

logo letošního ETM - angličtina
Oficiální stránky ETM najdete na webových stránkách mobilityweek.eu.

 

DEN BEZ AUT LETOS UŽ 19. ZÁŘÍ

Evropský týden mobility vrcholí obvykle 22. září Dnem bez aut. Během něj jsou na místech běžně zaplněných auty vytvořeny pěší zóny s bohatým programem edukačních, sportovních, kulturních a dalších aktivit a atrakcí pro malé i velké. Návštěvníci tak „na vlastní kůži“ zažijí, jak může vypadat zdravější, přátelštější a veselejší město, když utichne hluk od projíždějících aut, pročistí se vzduch a cenný prostor patří lidem.  

Každá obec si však může pro tuto akci v rámci ETM stanovit vlastní termín a Praha toho využila. Den bez aut se zde letos uskuteční již 19. září, kdy je sobota a lidé mají čas si užít akce podle libosti od rána až do večera. 

VÍCE INFORMACÍ

Program ETM a Dne bez aut 2020 se upřesňuje a budeme vás o něm postupně informovat. Pro další informace si můžete otevřít webové stránky Ministerstva životního prostředí www.mzp/cz/cz/evropsky_tyden_mobility a spolku Partnerství pro městskou mobilitu www.dobramesta.cz.

Pokud máte zájem se do ETM a Dne bez aut v Praze aktivně zapojit nebo se chcete na něco zeptat, můžete se obrátit na naši kolegyni Dominiku Marešovou na e-mailu dominika.maresova@praha.eu nebo telefonu 236 004 336.

 

1. 7. 2020 Čistou stopou Prahou