Konference o udržitelné dopravě

Čistá mobilita Akce
Fotografie Zlína
Zdroj: Internetový portál Zlínského kraje

V úterý 27.června se uskuteční konference „Udržitelná městská doprava a mobilita – současnost a budoucnost nejen ve Zlíně.“ Zvána je odborná veřejnost z celé ČR, neboť zlínské zkušenosti mohou inspirovat také ostatní města.

Doprava na pohodu

Město odborníky seznámí se svým projektem „Zlín v pohybu – zdravě, bezpečně, na pohodu“, který odstartoval prvního ledna 2016 a bude ukončen posledního července letošního roku. Jeho cílem je jednak realizace osvětové kampaně s cílem motivovat obyvatele města a jeho okolí k většímu využívání pěší, cyklistické a veřejné dopravy namísto automobilové, ale současně také zapojení obyvatel do procesu plánování. Na konferenci se bude dále diskutovat o problémech dopravy v ostatních českých městech.

„Divoká realita“

„Teorii již asi známe, ale divoká realita dostává teorii na druhou kolej,“ uvedl k problematice konference Jaroslav Martinek (Svaz měst a obcí ČR, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Asociace měst pro cyklisty). „Možná to není ani tak o plánu udržitelné městské mobility, ale o filozofii, přístupu k dané problematice, nebát se nových pohledů… A také vám chceme ukázat, že odborná a široká veřejnost jsou dva naprosto rozdílné světy. Každý svět má svá pravidla komunikace a ty je třeba ctít.“

Polaď Prahu

Aktivní na tvorbě udržitelné dopravní politiky je samozřejmě také hlavní město. Na podobě projektu P+ (Polaď Prahu) se podílejí příslušné odbory Magistrátu, ostatní městské organizace zabývající se územním plánováním, dopravou, mobilitou či životním prostředím, Středočeský kraj a zapojena byla také široká veřejnost. Smyslem je vyladit Prahu do podoby příjemného místa k životu. Ze všech navrhovaných řešení pro budoucnost městské mobility byl vybrán scénář Praha efektivní. Příjemným překvapením je, že to „vyhrál“ u většiny odborníků i zástupců nejširší veřejnost. Více o něm (a v záhlaví stránky i o celém projektu) najdete ZDE.

Je čas se přihlásit

Konference „Udržitelná městská doprava a mobilita – současnost a budoucnost nejen ve Zlíně“ je ideální pro pracovníky odborů dopravy, ale také koordinátory mobility a všechny, kdo mají zájem o téma mobility a dopravy. Účast je bezplatná, ale je nutné se na ni předem registrovat e-mailem (adresu najdete nahoře v sekci "Organizátor akce"), a to nejpozději do 22. 6. 2017.

Další informace a program konference naleznete v přiloženém souboru.