Praha podpořila vojenskou přehlídku k 100. výročí vzniku ČSR, oslavy budou probíhat tři dny

Čistá mobilita Akce
vojácí nacvičují přehlídku
Ilustrační foto. Zdroj: Ministerstvo obrany ČR

Jedním z vrcholů oslav 100. výročí vzniku samostatného československého státu bude slavnostní vojenská přehlídka. Uskuteční se v neděli 28. října 2018 na Evropské třídě a podpoří ji rovněž hlavní město Praha. A to nejen účastí jeho bezpečnostních a záchranných složek, ale i finančním zajištěním potřebných opatření v městské hromadné dopravě.

EVOPSKÁ TŘÍDA 28. ŘÍJNA

„Na přehlídce bude zastoupena řada bezpečnostních složek včetně těch, které spadají přímo pod hlavní město Prahu. Je to například jedna ze složek Integrovaného záchranného systému – Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy, a také městská policie. Jejich příslušníci se nejenom přehlídky zúčastní, ale budou také dohlížet na její bezpečný průběh. Ochrana občanů stojí na dokonalé součinnosti se všemi dalšími jednotkami bezpečnostních sil. Proto trvale spolupracujeme s řadou složek včetně armády na území hlavního města Prahy. Příprava přehlídky si vyžádala dva roky práce jejích organizátorů. Proto všem zúčastněným a návštěvníkům akce upřímně přeji, aby si z ní odnesli co nejsilnější zážitky,“ uvedl Libor Hadrava, radní hlavního města Prahy pro oblast bezpečnosti a prevence kriminality.

LETNÁ 26.–28. ŘÍJNA

Na Letné bude bohatý program doprovodných akcí tzv. statické ukázky techniky probíhat od pátku do neděle 26.–28. října vždy od 8.00 do 18.00. Všechny akce konající se jinde v Praze budou živě přenášeny na velkoplošné obrazovky, takže návštěvníci na Letné ani v tomto ohledu o nic nepřijdou. Do přehlídky a doprovodných aktivit se zapojí celkem 4 357 osob a 236 kusů techniky. Těšit se můžete i na přelet vzdušných sil.

pozvánka na stánek odboru rozvoje a financování dopravy, který na Letní bude také
KOMPLETNÍ PROGRAM VŠECH AKCÍ OSLAV NAJDETE V PŘÍLOZE.

NÁHRADNÍ DOPRAVA ZAJIŠTĚNA

Tak významná událost, kterou 100. výroční vzniku ČSR bezesporu je, se neobejde bez mimořádností v dopravě, konkrétně výluk tramvají a změn provozu metra. Město vyčlenilo z rozpočtu finanční prostředky na potřebná dopravní opatření související s přehlídkou a dalšími akcemi oslav určené především k zajištění náhradní veřejné hromadné dopravy.