Veřejná diskuse Praha na energetické křižovatce 21. století

Čistá mobilita Akce
ilustrační vizualizace budoucího zákoutí s lidmi na Rohanském ostrově

Co je Klimatický plán Prahy a jaké bude mít dopady na ekonomiku a život v hlavním městě, až odezní současná pandemie? Chcete to zjistit, dozvědět se detaily, uplatnit své podněty? Pak přijměte pozvání na veřejnou diskusi, kterou pořádá Centrum architektury a městského plánování CAMP.

Snižování emisí, přechod na udržitelné zdroje energie a udržitelná mobilita jsou velké výzvy vyplývající z mezinárodních závazků i české legislativy, na které hlavní město reagovalo v červnu 2019 vyhlášením klimatického závazku (více v Čistou stopou Prahou zde). Veřejné diskuse o Klimatickém plánu hl. m. Prahy, jeho naplňování, dopadech a nejrůznějších aspektech se zúčastní zástupci vedení města, průmyslu a odborníci na životní prostředí. 

Diskuse proběhne online v úterý 20. dubna 2021 od 18.00 do 20.00. Více informací na www.campuj.online.

 

15. 4. 2021 Čistou stopou Prahou