Veřejné promítání filmu Lidský rozměr

Čistá mobilita Akce
Gigapole

Kde? Hybernská 4, Praha

 

Velkoměsta jsou moderní a okouzlující. Jsou však opravdu dobrými místy k životu? Vznikly jako stroje na bydlení a práci, mezi nimiž jsme nuceni se přepravovat auty. Řídí se statistikami, katastry, racionálními výpočty dopravních tepen a snahou o maximální funkčnost. Co se ale stane, když do centra našich výpočtů umístíme člověka a jeho potřeby?

Vizionářský architekt Jan Gehl a jeho kolegové se snaží navrhovat města jako místa pospolitosti a blízkosti. Chtějí je osvobodit od nadvlády automobilů a vytvořit tak prostor pro chodce a cyklisty. Chtějí si "vzít zpátky veřejný prostor." Takové uvažování podporují architekti a urbanisté z celého světa: od Kodaně po Peking, od Šanghaje po New Yorku, od Los Angeles po Melbourne a od Christchurche po Dháku. Film předává divákovi 40 let zkušeností s městským plánováním a říká: mezi budovami můžeme vytvořit život.

Promítání probíhá v rámci Týdne diverzity, který organizuje Filozofická fakulta UK. Veřejnoou projekci filmu Lidský rozměr bude předcházet představení dánské výstavy Města s dobrou adresou.

Lidský rozměr

Dánsko 2012
77 min.
Režie: Andreas M. Dalsgaard

50% světové populace žije v městských oblastech. Předpokládá se, že v roce 2050 vzroste tento podíl na 80%. Představa megaměst je okouzlující i hrozivá. Jak navrhnout tato města, aby při tom bylo zohledněno lidské chování? Vizionářský architekt Jan Gehl a jeho kolegové se snaží navrhovat města jako místa pospolitosti a blízkosti.

Více o filmu zde.

Fotogalerie
10. 4. 2017 Jitka Vrtalová