Začíná Evropský týden udržitelného rozvoje

Čistá mobilita Akce
foto přírody
Startuje týden aktivit na podporu udržitelného rozvoje.

Ve dnech 30. května až 5. června se již potřetí uskuteční Evropský týden udržitelného rozvoje (ETUR). Cílem této celoevropské iniciativy je zviditelňovat projekty a aktivity propagující udržitelný rozvoj a jeho principy.

Tisíce akcí napříč Evropou

Poprvé se ETUR pořádal jako souhrn konferencí, výstav, trhů, filmových promítání, komunitních akcí, vzdělávacích projektů a dalších aktivit v Evropě i České republice od 30. 5. do 5. 6. 2015 a od té doby se v tomto termínu koná každoročně. Již do prvního ročníku ETUR se zapojilo 29 zemí, v nichž proběhlo celkem 3690 tematických akcí. Na evropské úrovni ETUR koordinuje Evropská síť udržitelného rozvoje, v ČR převzal záštitu nad projektem Úřad vlády České republiky a koordinuje jej prostřednictvím Oddělení pro udržitelný rozvoj.

Cíle udržitelného rozvoje

Do ETUR se mohou zapojit jednotlivci i organizace s aktivitami směřujícími k naplnění cílů udržitelného rozvoje přijatých na konferenci OSN v září 2015. Těch je celkem sedmnáct v širokém spektru od sociálních přes ekologické až po podporu rozvojových zemí a vytváření globálních partnerství pro udržitelný rozvoj. Shrnutí jednotlivých cílů i s podrobným vysvětlením najdete na webových stránkách pražského Informačního centra OSN ZDE.

Přehled akcí a aktivit ETUR v ČR podle jednotlivých cílů naleznete na www.tydenudrzitelnosti.cz.

30. 5. 2017 Čistou stopou Prahou