OHLEDUPLNOST

Čistá mobilita Projekt
blinkr od srdce

Víte co potřebujete pro bezpečný pohyb městem? Není to silný motor ani ostré lokty, pokud je pro vás důležitá bezpečnost, pak klíčové slovo je ohleduplnost. Šťastnou domácnost, stejně jako příjemné město, tvoří lidé, kteří se k sobě dokáží chovat s respektem, porozuměním a ohledem na potřeby druhých.  

Množství prostoru ve městě je stále stejně, přibývají však lidé, kteří se v něm chtějí a potřebují pohybovat. Možností jak se přesouvat z jednoho místa na druhé je mnoho. Každá má své výhody i nevýhody, které je třeba pečlivě zvážit a to nejen s ohledem k sobě a svým potřebám, ale také s ohledem na své okolí.

Vývoj měst se v nedávné etapě svých dějin soustředil převážně na podporu podmínek pro individuální motorovou dopravu, z čehož nám zbyla hustá a propracovaná síť širokých silnic. Setrvává také přesvědčení, že automobil je ten nejlepší způsob, jak se kamkoliv dostat a proto má mít vždy dostatek prostoru k jízdě i parkování. A často přetrvává i jistá nevraživost ke komukoliv jinému, kdo se na pro ně vyhražené ploše vyskytne. To samé však platí pro vztah cyklistů k chodcům a naopak.

Řidiči automobilů vězte, že přizpůsobit rychlost prostředí není ostuda, ale známka respektu k druhým. Očekávejte, že se ve městě vyskytují chodci, kteří vám občas musí zkřížit cestu, nebo ji s vámi sdílet. Děti, pro které obrubník není zeď, a často se v zápalu hry nerozhlédnou. Nahlížejte na cyklisty jako na rovnocenného partnera a věřte, že i oni by často radši jeli po krásných zelených stezkách. Ale taková možnost buďto není nebo je souběžné řešení nevyhovující. Uvědomte si, že vy jste ve chvíli setkání silnější a zodpovědnější, využijte svou převahu k ochranně a ohledu ke slabším.

Jezdci na jízdním kole, pamatujte, že i pro vás platí dopravní značení a výzva k ohleduplnosti. Chovejte se k chodcům na stezkách s úctou, předjíždějte je s odstupem, a pokud je to třeba, dejte včas o sobě vědět zazvoněním. Jako silnější účastník provozu zde nesete zodpovědnost staršího sourozence. Dobře víte, že na chodníku nemáte co dělat, respektujte to. Ačkoliv je řidič auta ten zodpovědnější, také to není nadpřirozená bytost a nedokáže předvídat, kdy mu najednou seskočíte do vozovky nebo kdy chcete odbočit, aniž byste to ukázali rukou. Jezděte předvídatelně nejen pro sebe, ale i pro druhé.

Chodci, jste sice nejzranitelnější bytostí, ale ani to vás neopravňuje chovat se bez ohledu k druhým. Pokud se pohybujete na stezce, respektujte části vyhrazené cyklistům a věřte, že pokud ve skupině zabíráte celou šířku stezky, těžko se vás objíždí. Pokud venčíte pejska, nenechávejte ho na vodítku napnutém přes cestu, ostatním se ho špatně přeskakuje. Když uslyšíte jet cyklistu nebo zvonit zvonek, ujistěte se, že má dostatek místa k průjezdu a nebojte se, on vás objede, pokud neuděláte nečekaný úskok. Při přecházení cesty se vždy rozhlédněte a počkejte, až vás řidič pustí, nevcházejte do vozovky bez rozmyslu a nečekaně.

Každý z nás je někdy chodcem a někdy řidičem a to ať už jízdního kola, nebo automobilu. Zkuste se vžít do role toho druhého a nezapomeňte, že to není o tom, jak se pohybujete, ale o lidech samotných. Bezohledný člověk je stejně bezohledný a agresivní ať řídí auto, kolo, autobus nebo pouze sám sebe.

28. 7. 2017 Sylva Švihelová

Organizátor projektu