Co s tím?

 

Projekt Čistá mobilita pro Prahu bude realizován v roce 2018 a 2019. Jeho nositelem je Odbor rozvoje a financování dopravy Magistrátu hl. města Prahy, na realizaci budou spolupracovat další odbory MHMP, městské i jiné organizace a především městské části Prahy. Financování projektu je zajištěno z 80 % dotací MŽP ČR v rámci výzvy č. 11/2017, 6. 1. H. V rámci plošné osvětové kampaně budeme mluvit o tom, co všechno konvenční motorová doprava v prostředí hlavního města Prahy způsobuje. Také se dozvíme, jaké jsou alternativy k ní - MHD a doprovodná infrastruktura, bezmotorová doprava, příp. alternativní pohony (elektromobily, LPG, CNG), v neposlední řadě méně známé koncepty sdílení aut/kol a spolujízdy. Jedním z nástrojů, jak dospět ke změně chování a vnímání dopravy ve městě, je možnost si zažít fungování „města pro lidi“. Touto možností je každoročně hlavním městem Prahou pořádaný Evropský týden mobility a Den bez aut, který chceme dostat z magistrátní úrovně do kompetence a zájmu městských částí - je to přece jejich město!

9. 4. 2019 Karolína Klímová