Jak to ale vypadá teď?

 

Na počtu přepravních cest v Praze se podílí 42 % veřejná hromadná doprava (VHD), 29 % individuální automobilová doprava (IAD), 2 % kombinace IAD a VHD, 26 % je vykonáno pěšky, 1 % na kole (Ročenka TSK hl. města Prahy 2016, průměrné hodnoty).  Lidé dojíždějící do Prahy ze Středočeského kraje (cca 230 tisíc osob denně) cestují téměř dvakrát častěji automobilem než osoby, které dojíždí do zaměstnání pouze na území hl. m. Prahy (Analýza k plánu udržitelné mobility Prahy a okolí). Praha překračuje několikrát do roka emisní limity pro kvalitu ovzduší. Na celkových emisích tuhých znečišťujících látek se v roce 2015 doprava podílela z 92 % a na celkových emisích oxidů dusíku 76 %. V případě CO a Nox je zdrojem z 80 % IAD, v případě PM10 a 2,5 jde z 90 % o sekundární prašnost z dopravy (Ročenka životního prostředí MHMP 2015). Počet provozovaných vozidel na území hl. m. Prahy rok od roku roste, v roce 2017 přesáhl poprvé hranici 1,1 miliónu (statistika Registru silničních vozidel v hl. m. Praze). Praha je v současnosti evropskou metropolí s největším počtem osobních automobilů na tisíc obyvatel.

9. 4. 2019 Karolína Klímová