Cyklostezka Lahovice - Strnady

Kolo V přípravě Infrastruktura
Cyklotrasa A20 Lahovice - Strnady
Cyklotrasa A20 Lahovice - Strnady

MČ Praha Zbraslav zahájila projektovou přípravu výstavby cyklostezky, která spojí Lahovice a Strnady ve stopě cyklotrasy A20. V listopadu 2016 byl proveden inženýrsko - geologický průzkum. V prosinci 2016 poskytlo zastupitelstvo MHMP městské části prostředky na zadání projektové dokumentace. První verze dokumentace byla připravena v lednu 2017 a nyní bude projednávána s dotčenými subjekty. 

Cyklostezka má být zhotovena jako společná stezka pro chodce a cyklisty v šířce 3,5 m s povrchem z MZK (mechanicky zpevněné kamenivo). Celkově má být cyklotrasa A20 proznačena na 6,2 km, z toho 5,7 km po nově zbudované cyklostezce. Větší část cyklostezky bude postavena na říční navigaci ze skládaného kameniva, případně v říčním břehu ze sypaného lomového kameniva v místech, kde byla původní navigace poškozena při povodních v roce 2002. Součástí cyklostezky bude mostek přes potok a také přejezd pro hasičská vozidla v místě, sloužícím pro doplňování cisteren. V rámci stezky budou vybudovány také přístupy k vodě se stavebně zpevněnými odpočinkovými místy, provedenými převážně z gabionu. V plánu je vybavit odpočinková místa také odpovídající cyklistickou infrastrukturou.

Záměrem MČ Praha Zbraslav, který je komunikován s MHMP, je dovést projektovou dokumentaci k platnému stavebnímu povolení a předat stavbu k realizaci MHMP, respektive TSK Praha. 

Na realizaci se bude žádat o finanční příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Po vybudování cyklotrasy dojedou cyklisté mířící do Davle dojet až na hranici hl. m. Prahy po chráněné trase, oddělené od rušného provozu na souběžné komunikaci č. 102. 

17. 1. 2017 David Horatius