Cyklotrasa Netluky - Uhřinives - Kolovraty

Kolo Realizace Infrastruktura
Cyklostezka Kolovraty - Uhříněves - Netluky
Cyklostezka Kolovraty - Uhříněves - Netluky

Na východním okraji Prahy je pro vyjížďky na kole velice zajímavé území, kterého středem je Uhříněves. Právě v okolí této městské části vznikly a nadále vznikají nové cyklostezky.

V samotné Uhříněvsi začíná u zdejší železniční zastávky cyklotrasa číslo A239, která vede na sever, kde následně navazuje na cyklotrasu A24, ta pak spojuje Královice, Dubeč a Dolní Počernice. Další spojení Uhříněvsi s cyklotrasou A24 je možné jednak po silnici z Netluk, tedy společně s automobily, ale nové také po sice o něco delší, avšak mnohem příjemnější a bezpečnější trase, kterou koncem loňského roku vybudovala městská část Praha 22.

Ve směru do Uhříněvsi úsek začíná u ulice K Netlukám a je souběžný s červenou turistickou značkou. Brzy vstupuje do přírodní památky Obora v Uhříněvsi a u Říčanského potoku opouští červenou značku. Nově upravená komunikace s asfaltovým povrchem dále vede po pravém břehu říčky, prochází kolem mohutného památného Hraničního dubu Uhříněveského panství a následně okolo další památných dubů letních v pásu u Říčanky. Tento úsek končí na okraji zástavby Uhříněvsi a je dlouhý asi 1,6 km.

Druhý nový úsek buduje radnice městské části Praha 22 na východním okraji Uhříněvsi. Začátek je u železničního podjezdu, který se nachází u rybníku Velká Vodice. Ten v květnu tohoto roku prodělával revitalizaci. Hned za podjezdem začíná nová cyklostezka s mlatovým povrchem. Sleduje železniční trať a po pravé straně oplocení bývalého skautského areálu Prknovka. Příjemná cesta končí u zástavby Kolovrat. Z Kolovrat mohou cyklisté pokračovat například po cyklotrase číslo 0026 nebo po tzv. Pražském kole, tedy cyklotrase 8100.

Oba popsané úseky cyklostezek spojuje bezpečný průjezd klidnou zástavbou Uhříněvsi.

Smlouva  o převodu práv a povinností s MČ Uhřiněves podepsána. 1. etapa dokončena v 11/2015. Práce na dalších etapách zahájeny v 03/2016 s předpokládaným termínem Realizace 10/2016.

Celá tato akce by měla radnici Prahy 22 stát 19 milionů Kč a nadále se počítá s budováním dalších cyklostezek, například mezi Pitkvicemi a Benicemi.

 

Tip na výlet:

Velkou výhodou Uhříněvsi, jako začátku cyklistických výletů, je skutečnost, že zde jezdí vlaky začleněné v systému Pražské integrované dopravy (PID), kde jsou kola přepravována zdarma a pokud máte platnou jízdenku, cesta z centra vás nebude nic stát.

Jak využít oba nové úseky cyklostezek vám naznačí následující doporučení:

Jako první tip na výlet na kole můžete vyjet přes Netluky po červené do Královic. Zde si prohlédnete tvrz a nedaleké zbytky hradiště a kostelík sv. Markéty. Po červené můžete dále pokračovat lehce terénním úsekem směrem Koloděje. Nad nimi je zajímavě upravená původní skládka, nyní místo k odpočinku, ozdobené uměleckými díly a s pěkným výhledem. V Kolodějích je nepřístupný zámek, okolo kterého tak jen projedete. Další cesta může směřovat například do Klánovických lesů, případně do Běchovic, či přes Dubeč obloukem zpět do Uhříněvsi.

Druhý tip využívá cyklostezku z Uhříněvsi do Kolovrat. Zde se nabízí pokračování na Říčany a následně do okolních lesů.

Velice zajímavým tipem na rodinný výlet pro nenáročnou cyklistiku jsou kolovratské vycházkové okruhy. Jedná se celkem o třináct okruhů tvořících hustou síť tras, které využívají staré, obnovené nebo nově vytvořené cesty s přírodním, ale rovným povrchem. Nově bylo podél cest vysázeno na 6 500 stromů, byly založeny nové lesnaté plochy, osazeny lavičky atd. Všechny okruhy jsou vyznačeny šipkami s jejich názvy. Na důležitých místech jsou osazeny informační tabule s mapami okruhů.