Lávka na Císařskou louku - budoucnost trasy A1

Kolo V přípravě Infrastruktura
Císařská louka - pohled na severní cíp ostrova
Císařská louka - pohled na severní cíp ostrova

Páteřní cyklotrasa A 1 sleduje levý břeh Vltavy, v okrajových částech města již ve vyhovujícím směrování a parametrech. Jedním z dopravně kritických úseků je úsek severně od Barrandovského mostu, který by byl z velké části vyřešen využitím průjezdu přes ostrov Císařská louka. To je však podmíněno propojením severního cípu ostrova s levým břehem Vltavy novou mostní stavbou.

S ohledem na požadavky na zachování průtočnosti koryta Vltavy při vyšších vodních stavech, nutnost zachování průplavby lodí do ochranného přístavu, minimalizaci převýšení a celkově nenásilné začlenění stavby do nízko položeného terénu je nejvhodnějším řešením otočný (případně zvedací) most (lávka). Vhodná je samoobslužná / automatizovaná obsluha posádkami proplouvajících lodí.

V září 2015 zpracovala TSK Praha studii, která navrhla 3 varianty zdvihací lávky. K jedné z variant bylo obdrženo i kladné stanovisko památkové ochrany, nicméně IPR Praha s předloženými variantami vyslovil nesouhlas a požaduje vypsání architektonické soutěže.