Stezka okolo Košíkovského potoka

Kolo V přípravě Infrastruktura
Hotová část stezky okolo Košíkovského potoka
Hotová část okolo Košíkovského potoka Autorka: Sylva Švihelová

Na Praze 11 byl dokončen krátký úsek vedoucí souběžně s poměrně rušnou ulicí Mírového hnutí, přesně mezi podchodem pod ní a ulicí Klíčovou. Jedná se o kousek dlouhý 160 metrů, který prozatím nemá další přímé pokračování, ale přesto má své opodstatnění.

 

Návaznosti a opodstatnění

Komunikace Mírového hnutí v úseku od Türkovi až ke křižovatce s ulicí Ke Stáčírně vede takřka paralelně s tokem Košíkovského potoku, okolo kterého je neudržovaný zelený koridor, kde doposud vede pouze vyšlapaná pěšinka.

Právě tento směr je pro cyklisty důležitý, protože spojuje východní a západní okraj Jižního Města, přesněji Háje a Chodovec. Na východě pak kolmo ke směru Mírového hnutí a potoku vede cyklotrasa A41, propojující Prahu 11 se Spořilovem. Pokud bychom pokračovali v jízdě dále na východ, dojedeme do prostředí přírodního parku Hostivař – Záběhlice, a tím i k oblíbené rekreační oblasti v okolí vodní nádrže Hostivař.

Na opačné straně, na západním konci ul. Mírového hnutí vedou cyklostezky okolo archivu k cyklotrase A225, která vede k obchodnímu centru Chodov, odkud lze dále pokračovat po cyklotrase A22 přes Kunratický les až dolů k Vltavě. Zde na západním okraji je navíc park U Chodovské tvrze a samotné kulturní centrum Chodovská tvrz, nedaleko kterého vede již zmiňovaná cyklotrasa A22.

Zhruba uprostřed ulice Mírového hnutí je pak oblíbený aquapark Jedenáctka - vodní svět, ke kterému prozatím nevede ani cyklotrasa, natož cyklostezka, ačkoliv stojany na kola jsou zde instalovány.

Z tohoto výčtu vyplývá, že propojení podél ulice Mírového hnutí je důležitou spojkou nejen pro rekreační či sportovní cyklisty, ale i jezdce, kteří své kolo využívají jako dopravní prostředek například do zaměstnání či za nákupy.

Bohužel právě v tomto směru byla doposud jízda na kole poněkud riskantní, protože se muselo jet právě po přetížené ulici mírového hnutí. Někteří cyklisté tento problém řešili jízdou po chodníku.

 

Projektuje městská část, realizuje magistrát

Z těchto důvodů se již od roku 2012 snaží městská část Praha 11 vybudovat cyklostezku okolo Košíkovského potoka, přesněji na jeho pravém břehu. Cyklostezka by ve své konečné podobě měla na západě navazovat na křižovatku s ulicí Klíčovou a na cyklostezku vedoucí okolo ulice Daimlerovi. Dále má vést k podchodu pod ulicí Mírového hnutí, na jehož opačném konci začíná park u Chodovské tvrze. Za podchodem překoná přes lávku Košíkovský potok a přiblíží se zezadu budovám aquaparku. Na východě se u Košíkovských nádrží napojí na stávající komunikace, kde již vede cyklotrasa A41. Další pokračování lze očekávat ve směru do lesoparku.

Městská část již od začátku roku 2015 pracuje na přípravě projektové dokumentace. Souhlas s realizací udělila projektu na jaře 2015 Komise pro cyklistickou dopravu.

 

Tři realizační části

Výstavba je rozdělena na tři části neboli etapy. Paradoxně, jako první byla dokončena druhá etapa s mostkem, tedy část od ulice Klíčova ke Košíkovskému potoku, kde prozatím končí. Lze však odbočit vpravo do podchodu, kde je cyklostezka přerušena. Dokončený úsek je dlouhý 160 metrů, má živičný povrch, šířku 4 metry a je vybaven veřejným osvětlením.

Druhá část, tedy první a třetí etapa by měla být realizována do roku 2017. Úsek pojmenovaný etapa 1 povede zezadu za areálem bazénů Jedenáctaka – vodní svět, za kterým bude odbočka vpravo k ulici Mírového hnutí na úrovní autobusové zastávky Brodského. Poslední část – etapa 3 - cyklostezky podél Košíkovského potoku, bude pokračovat přímo po břehu potoku ke Košíkovským nádržím.

Plánek Etap
Plán etap stezky okolo Košíkovského potoka  Podklad: Mapy.cz

 

21. 8. 2016 Autor textu: Jiří Juřík