Omezme zbytečné znečišťování. Nic to nestojí!

Autem Téma
Výfuk
Zdroj: David Stela

Znáte to. Jedete autem a potřebujete napsat sms, na někoho počkat nebo naložit náklad. Zaparkujete a ...

... a nic. Motor necháte běžet. Říkáte si, že na těch pět minut to nemá cenu vypínat. Ale má!

Každou minutu, kdy motor necháte běžet zbytečně zvyšujete ve svém okolí nebezpečné karcinogenní látky. Ohrožujete zdraví sobě i ostatním.

A jakým koktejlem látek zbytečně obohacujete plíce kolemjdoucích?

Jde o:

Polycyklické aromatické uhlovodíky - mutagenní a rakovinotvorné látky

Prachové částice - fungují jako nosiče karcinogenních látek do krve

Oxidy dusíku - zvyšují pravděpodobnost onemocnění dýchacích cest

Aldehydy - zvyšují riziko rakoviny a leukémie, dráždí oči  a sliznice, zapříčiňují poruchy dýchání, astma, kožní alergie

Přízemní ozón - chemickými reakcemi výfukových plynů za působení slunečního záření vzniká ozón, který dráždí spojivky, vyvolává kašel a zhoršené dýchání

 

Přečtěte si víc:

Reportáž na ČT24 Události: Dieslových aut bez filtru pevných částic jsou v Česku tisíce. Škodí zdraví.

 

Vadí vám, že pod vašimi okny parkuje auto se zapnutým motorem či při čekání na autobus vám řidič v zaparkovaném autě obohacuje plíce o rakovinotvorné látky?

Nebojte se ho slušně vyzvat k vypnutí motoru a ukončení zbytečného obtěžování lidí. Na podatelně ve Škodově paláci jsou vám k dispozici informační letáky, které můžete neohleduplným řidičům věnovat.

Pokud nemáte cestu do centra, níže naleznete leták k vytištění.