DEN BEZ BARIÉR nejen pro odbornou veřejnost

Čistá mobilita Akce
vozíčkář, detail na ruku pohánějící kolo
Ilustrační foto

LOGO pRAHA BEZ BARIÉRPřednáškový den pro odbornou veřejnost i další zájemce nabitý aktuálními informacemi, s možností dotazů a odpověďmi zkušených konzultantů z řad neziskových organizací i veřejné správy a dalším interaktivním programem. Nikdo, kdo se v Praze věnuje problematice bezbariérovosti, nemůže chybět!

Akce proběhne jako součást Evropského týdne mobility 2018.

nevidmoý člověk s holí

 

Den bez bariér, který je součástí dlouhodobého projektu Praha bez bariér, se uskuteční v úterý 18. září 2018 v Centru architektury a městského plánování (CAMP). Zahájení akce je naplánováno na 9.00, samotné přenášky budou probíhat od 9.15 do zhruba 17.00. Účast je ZDARMA.

Přednášky zahrnou velmi širokou škálu témat od bezbariérového užívání staveb v právních předpisech přes dobré a špatné příklady řešení bezbariérového užívání veřejného prostoru v praxi až po informace o grantovém schématu hlavního města Prahy na odstraňování bariér pro rok 2019.

Přednášky jsou rozděleny do následujících bloků.

 

  1. Bezbariérové užívání staveb v právních předpisech, 9:15–10:15
  2. Dobré a špatné příklady řešení bezbariérového užívání veřejného prostoru v praxi – pohyb osob nevidomých a slabozrakých, 10:30–12:00
  3. Dobré a špatné příklady řešení bezbariérového užívání veřejného prostoru v praxi – pohyb osob se sníženou schopností pohybu, 12:30–14:00
  4. Mapování přístupnosti a pražská Mapa přístupnosti, 14:15–15:15
  5. Sdílení dat o přístupnosti v rámci projektu Nadace Konto Bariéry, 15:15–15:45
  6. Program mobility Rady vlády ČR, 16:00–16:30
  7. Grantové schéma HMP na odstraňování bariér ve veřejném prostoru pro rok 2019, 16:30–17:00

Zájemci se mohou přihlásit na libovolný počet přednáškových bloků.

Souběžně bude po celý den probíhat interaktivní program s možností vyzkoušet si manipulaci a pohyb s kompenzačními pomůckami pro lidi s handicapem. Povedou ho odborníci z Pražské organizace vozíčkářů a Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých v ČR, kteří navíc budou připraveni vám poradit s vašimi konkrétními projekty.

Více informací o přednáškách a přednášejících najdete v přiloženém informačním letáku.