VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ P+ A JEHO VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Čistá mobilita Akce
Noční ulice, rozmazaná auta i chodci

Hlavní město vás zve na veřejné projednání PLÁNU UDRŽITELNÉ MOBILITY PRAHY A OKOLÍ (zkráceně P+) A POSOUZENÍ JEHO VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (tzv. SEA). Uskuteční se 12. prosince od 15.00 v CAMPu s následujícím programem.

program veřejného projednání
Centrum architektury a městského plánování CAMP se nachází na Vyšehradské ulici 51, Praha 2. Více ZDE.KOMU JE VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ URČENO?

Zejména zástupcům státní a veřejné správy, akademické sféry, podnikatelských subjektů, nevládních organizací a další zainteresované veřejnosti.

CO JE PLÁN P+ ?

Plán udržitelné mobility Prahy a okolí se stane základním koncepčním dokumentem hlavního města pro oblast mobility a dopravní infrastruktury. Má nahradit současné Zásady dopravní politiky hlavního města Prahy platné již od roku 1996.

Příprava P+ je založená na Metodice pro přípravu plánů udržitelné mobility měst České republiky, kterou v prosinci 2015 zpracovalo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., a která je dostupná na stránkách Ministerstva dopravy ČR (ZDE).

KDO VYTVÁŘÍ P+ ?

Kromě příslušných odborů Magistrátu hlavního města Prahy se na projektu podílejí i ostatní městské organizace zabývající se problematikou územního plánování, dopravy a mobility či životního prostředí. Prostřednictvím kampaně Polaď Prahu mohla na projektu participovat také široká veřejnost.

Do projektu je zapojený i Středočeský kraj, protože dopravu v Praze nelze řešit bez přesahů do jejího okolí.

V JAKÉ FÁZI SE P+ NACHÁZÍ?

Obrazně řečeno vjíždí do cílové rovinky. Start se odehrál počátkem roku 2016 a první etapa byla završena dokumentem P+ Analýza. Tato analýza se stala východiskem pro zpracování dokumentu s názvem P+ Dopravní politika, který ukončil druhou etapu. Oba zmíněné dokumenty byly schváleny Radou hlavního města. Ta počátkem září letošního roku schválila i koncept dokumentu P+ Návrh (najdete jej TADY).

KDY VSTOUPÍ P+ V PLATNOST?

Definitivně by Rada měla finální dokument Plán udržitelné mobility Prahy a okolí schválit společně s hodnocením SEA právě po veřejném projednání. Hraje se i o čas – podle informací Ministerstva dopravy ČR je jednou z podmínek pro financování městských projektů z evropských fondů v období 2014–2020 mít po roce 2018 zpracovaný plán udržitelné městské mobility, nebo aspoň jeho zjednodušenou verzi .

KDE SE DOZVÍM VÍC?

O P+ na webových stránkách Polaď Prahu a o jednotlivých etapách, resp. zásadních dokumentech plánu stručně i v přiložené oficiální pozvánce níže. Navíc máte možnost do materiálu nahlédnout i osobně na odboru financování a rozvoje dopravy MHMP (viz příloha).

Informace o posuzování vlivu P+ na životní prostředí naleznete v informačním systému SEA (ZDE) a také telefonicky přímo u zpracovatelky hodnocení Mgr. Pavly Duškové na čísle 386 354 942.

JAK MŮŽU REAGOVAT?

Připomínky k návrhu koncepce i vyhodnocení SEA můžete zasílat písemně, a to do 17. prosince 2018 na adresu Ministerstvo životního prostředí ČR, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, anebo přímo na oddělení SEA na e-mailovou adresu Barbora.Benkova@mzp.cz.