ÚNOR/BŘEZEN: Emise a smog

Čistá mobilita Projekt
SPOUSTA AUT NA ULICI, KOLEM SMOG

Znečištěnému ovzduší je vystaveno 75 % světové populace a jeho dýchání je častější příčinou úmrtí než války, terorismus, dopravní nehody či drogy. V Praze vzduch nejvíce „otravují“ emise ze silniční dopravy, na venkově zejména lokální topeniště.

Když průměrná koncentrace některé ze sledovaných látek v ovzduší překročí limit a prognóza nepředpokládá zlepšení do jednoho dne, je vyhlášena smogová situace. Ne každý ví, že nebezpečný smog nám hrozí i v létě!

Březnové články o emisích a smogu z různých úhlů pohledu včetně rozhovoru se známým odborníkem si můžete otevřít vpravo.

Další hlavní témata 2019:

 

 

loga SFŽP, MŽP a Ekomob

Projekt Čistou Stopou Prahou je v roce 2018–2019 spolufinancován z projektu „Čistá mobilita pro Prahu". Ten je financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí České republiky neodpovídají za věcný a formální obsah informací, které příjemce podpory zveřejní v rámci realizace podporovaného projektu. Více na www.sfzp.cz, www.mzp.cz.

11. 4. 2019 Čistou stopou Prahou