Klárov - podjezd Mánesova mostu

Kolo V přípravě Infrastruktura
Park na jižní straně Mánesova mostu
Park na jižní straně Mánesova mostu

Už v roce 2008 vznikl záměr propojit parčík na Klárově s Malou stranou aniž byste museli složitě přes křižovatku.

Jedna ze dvou hlavních páteřních cyklotras - trasa A1 lemuje levý břeh řeky Vltavy. Řeka je přirozeným krajinným koridorem, ve kterém může cyklista bez potřeby velkého převýšení projet územím. Do komplikovaných situací se však trasa dostává v historické části města. Jedním z takovýchto míst je průjezd přes křižovatku dolní Klárov (Letenská x Klárov x Mánesův most). Křižovatka je komplikovaná, rozlehlá a hodně frekventovaná. Proto vznikl záměr vytvořit pro chodce a cyklisty mimoúrovňový podjezd pod Mánesovým mostem, který by jim umožnil se křižovatce zcela vyhnout a vytvořit i nové propojení na trasu A15. Nově vzniklé řešení bylo doporučeno realizovat jako společnou stezku pro chodce a cyklisty.  

Průběh trasy

Začátek:
východní vyústění náměstíčka severnější křižovatky U Lužického semináře x Cihelná
Průběh:
parčík – pod nejzápadnějším obloukem Mánesova mostu – volná plocha jižně od předmostí bývalé klárovské lávky
Konec:
křižovatka Kosárkovo nábřeží x U Železné lávky

Stav realizace:

2008 vytvořena a Komisí pro cyklistickou dopravu schválena schválena zadávací karta pro TSK Praha (investor). Zpracována byla a studie a poté byly práce řerušeny do roku 2015. Následně byla obnovena příprava; zpracována aktualizace DUR, návrh aktualizované DUR projednán za účasti zainteresovaných stran. Na jaře 2016 bylo obdrženo nesouhlasné stanovisko MČ Praha 1 - ŽP.