BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY – účinná pomoc školám při řešení problémů s dopravou

Pěšky Akce
děti si hrají před školou

Pražské matky vyhlašují další ročník programu Bezpečné cesty do školy, do nějž se mohou hlásit všechny ZŠ a SŠ na území Prahy. Vybrány a podpořeny budou 3 školy, kterým Pražské matky ve spolupráci s hlavním městem pomohou zabezpečit cesty školáků tak, aby mohli chodit do školy pěšky a bez rizika. Záštitu nad programem převzal náměstek pražského primátora Adam Scheinherr. Uzávěrka přihlášek je 25. února 2019.

NEPŘÍZNIVÁ BILANCE

Od ledna do října 2018 bylo na pražských silnicích usmrceno 26 osob, polovina z nich byli chodci. Oproti stejnému období loňského roku představuje toto číslo nárůst o 13 smrtelných nehod. Srážku s autem nepřežily bohužel i dvě děti.

Děti jsou v ohrožení i před školami, kde vznikají nepřehledné a potenciálně velmi nebezpečné situace. Řidiči nedodržují dopravní předpisy a ohrožují děti, které se zde pohybují pěšky. Velký provoz před školou považuje dle našich průzkumů za nebezpečný 44 % dětí. Přitom podíl dětí dovážených do školy autem dosahuje na některých pražských školách až 40 %.

Chodci patří v Praze stále k nejvíce ohroženým účastníkům dopravy. Přesto, že zaviní jen asi 1 % dopravních nehod, jsou to většinou oni, kdo nesou těžké následky. Mezi těmi, kteří nehodu nepřežijí, mají chodci stále dominantní podíl. Nejaktivnějšími chodci, tedy těmi, kdo nejvíce cest vykonají pěšky, jsou přitom děti. Podle analýzy vypracované pro Plán udržitelné mobility vykonají děti do 14 let 50 % svých cest výhradně pěšky, dalších 33 % využije MHD, což většinou také znamená pěší cestu na zastávku i ze zastávky.

O PROGRAMU

Spolek Pražské matky usiluje prostřednictvím programu Bezpečné cesty do školy (BCŠ) již více než 15 let o to, aby děti mohly bezpečně a pohodlně absolvovat svou cestu do školy pěšky. Program se na dopravu v okolí zapojených škol dívá očima dětí, které tudy dennodenně chodí.

  • Jeho základem je mapování – děti kreslí své cesty do školy i zpět domů a vyznačují místa, kde se cítí nebezpečně nebo nepříjemně.
  • Děti i rodiče také vyplňují podrobný dotazník o svých dopravních zvyklostech i o tom, jak by se dopravovali nejraději.
  • Součástí programu je též podrobný monitoring dopravy na nejdůležitějších přístupových cestách ke škole a účast škol v kampani Pěšky do školy.

Výsledkem je důkladná analýza dopravní situace v bezprostředním okolí školy a dopravní studie, která navrhuje konkrétní úpravy nebezpečných míst. Program pomáhá budovat bezpečné prostředí pro pěší i cyklistickou dopravu, přívětivá prostranství pro setkávání školní komunity a zprostředkovává komunikaci mezi školou, rodiči a odpovědnými úřady.

  • Program školám dále nabízí moderní  environmentální i dopravní výchovu. Děti se učí, jak volba způsobu dopravy ovlivňuje prostředí, ve kterém se pohybujeme a žijeme, a poznávají, jak lidé v dopravním prostoru jednají a čím se řídí. Školy zapojené do mezinárodního programu  Ekoškola mohou BCŠ využít jako vhodnou náplň tématu doprava.

Program byl dosud realizován na více než 50 školách v Praze a bylo díky němu uskutečněno více než 80 úprav ve prospěch dětí, resp. chodců (viz databáze realizovaných opatření). Na základě stejné metodiky proběhly desítky školních projektů i mimo Prahu.

PODROBNOSTI, PŘIHLÁŠKA, KONTAKTY

Podrobnosti o vyhlášení BCŠ 2019 a přihlášku naleznete ZDE. Potřebujete si něco vyjasnit nebo upřesnit? Obracejte se na následující kontakty.

  • Blanka Klimešová, blanka.klimesova@prazskematky.cz, tel.: 777 813 934
  • Petra Syrová, petra.syrova@prazskematky.cz, tel.: 776 769 331

 

16. 1. 2019 Čistou stopou Prahou