ČERVEN: Čistý vzduch

Čistá mobilita Projekt
Foto Praha - Malá Strana

Člověk během jediného dne spotřebuje v průměru přes 15 kg vzduchu, tedy násobně více než potravin a vody. Ale zatímco do kvalitních pokrmů a nápojů lidé investují čím dál větší množství peněz, pro zdravější vzduch nejsou bohužel často ochotní udělat ani to nejmenší.

Přitom by je to nestálo vůbec nic, naopak by ušetřili – stačí omezit nadměrné cestování automobilem a více se pohybovat po svých, jezdit na kole nebo veřejnou dopravou. V Praze se totiž emise z aut podílejí na celkovém znečištění ovzduší více než ze 70 procent! A smutným výsledkem je přes 560 předčasných úmrtí v důsledku jeho dýchání.

Mezinárodní den čistého ovzduší a celý červen představuje dobrou příležitost k zamyšlení, jaký vzduch nás obklopuje a co pro zlepšení jeho kvality mohou udělat nejen „ti odpovědní“, ale také každý z nás.

Další hlavní témata 2019:

 

 

loga SFŽP, MŽP a Ekomob

Projekt Čistou Stopou Prahou je v roce 2018–2019 spolufinancován z projektu „Čistá mobilita pro Prahu". Ten je financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí České republiky neodpovídají za věcný a formální obsah informací, které příjemce podpory zveřejní v rámci realizace podporovaného projektu. Více na www.sfzp.cz, www.mzp.cz.

18. 6. 2019 Čistou stopou Prahou