DUBEN: Pražská MHD

Čistá mobilita Projekt
FOTO PRAŽSKÉ TRAMVAJE

Jakou máme v Praze MHD a jakým směrem se bude dál ubírat?

Pražská veřejná doprava je podle nezávislých studií jedna z nejlepších na světě. Oceňována je její hustá síť, celková obliba a množství přepravených osob, dostupnost ve dne v noci, množství finančních prostředků, které na ni město ze svého rozpočtu vynakládá, nevídaně levné jízdné, postupující bezbariérovost, začlenění do systému Pražské integrované dopravy (PID) s mnoha výhodami pro cestující... To ale neznamená, že nepotřebuje další rozvoj a zlepšení.

Zveřejněné články o našem hlavním dubnovém tématu si můžete otevřít vpravo. V přípravě: pražská MHD očima cizince / inovace / plány a vize / PID.

Další hlavní témata 2019:

 

 

loga SFŽP, MŽP a Ekomob

Projekt Čistou Stopou Prahou je v roce 2018–2019 spolufinancován z projektu „Čistá mobilita pro Prahu". Ten je financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí České republiky neodpovídají za věcný a formální obsah informací, které příjemce podpory zveřejní v rámci realizace podporovaného projektu. Více na www.sfzp.cz, www.mzp.cz.

 

10. 4. 2019 Čistou stopou Prahou