Portál Chodci sobě

Pěšky Projekt
Portál Chodci sobě

Chůze je základní a nejpřirozenější forma dopravy. Možná proto, že nám připadá tak samozřejmá, zapomínáme na to, že i chodci potřebují budovat vhodnou infrastrukturu. Prostřednictvím portálu Chodci sobě mohou chodci upozornit na to, co je na jejich cestách městem trápí.

Pro bezpečný a příjemný pohyb městem potřebují chodci bezpečnou dopravní infrastrukturu a upravené a široké chodníky. Abychom se však ve městě cítili pohodlně, potřebujeme ještě více: prostor pro odpočinek, setkávání či hru, dostatek zeleně, možnost nakupovat v blízkosti svého bydliště či práce, jít za kulturou. Je potřeba uvažovat o optimální trase pěších cest, jejich propojení a oddělení od ohrožující automobilové dopravy.

Portál www.chodcisobe.cz je otevřenou on-line platformou, jejímž prostřednictvím můžete upozornit představitele veřejné správy i své spoluobčany na problémy chodců. Nahlášené problémy neboli podněty zobrazujeme v databázi a na mapě Prahy a současně je zasíláme kontaktním osobám na příslušných městských částech.

 

Postup při nahlášení nového podnětu

  1. Vyfotíte problematické místo (např. nebezpečný přechod, bariéru, chybnou signalizaci, poničený chodník apod.).
  2. Nahrajete fotografii, popíšete problém a lokalizujete jej na mapě.
  3. Váš podnět zašleme kontaktní osobě v příslušné městské části.
  4. Nakonec sledujete on-line stav řešení podnětu a můžete komunikovat přímo s odpovědnou osobou, které byl podnět zaslán (blíže v manuálu).

 

Další funkce portálu

Uživatelé portálu mohou nejen sledovat, co se s podnětem dále děje, ale např. také hlasovat, zda se Vám líbí, jak je řešen, odebírat  novinky o podaném podnětu, filtrovat podněty podle kategorií či podle městských částí, podle stupně řešení, filtry lze libovolně kombinovat.  K podanému podnětu mohou přidávat své hlasy další uživatelé, kteří problém vidí stejně.

 

Mapa

Mapa Prahy vizualizuje všechny podněty, které můžete opět libovolně filtrovat.
Od února 2012 až dosud bylo podáno více než 1500 podnětů, z nichž bylo vyřešeno dosud více než 350, mnohé z nich stavebně.

 

Věříme, že podněty napomohou zástupcům veřejné správy města, městských částí i občanům sledovat aktuální problémy bránící bezpečnému a příjemnému pohybu chodců po městě a zároveň je řešit. Portál Chodci sobě není určen k tomu, aby suploval činnost a pravomoci úřadů. Je pouze platformou, která má občanům usnadnit zasílání informací o problémech souvisejících s pěší dopravou odpovědným institucím a zpřehlednit i vizualizovat aktuální stav těchto problémů na mapě a v databázích. Doufáme, že tento nástroj pomůže prohloubit  komunikaci a vazby mezi městskou částí či pražským magistrátem a obyvateli Prahy, a přispěje tím k udržitelnému rozvoji města.

Sdružení Pražské matky, které portál provozuje, chce jeho prostřednictvím též přispět ke změně dopravního chování obyvatel i návštěvníků Prahy. Pracujeme s lokálními uskupeními a spolky na konkrétních změnách veřejného prostoru ve prospěch chodců. Na aktivity, které podněty z portálu přenášejí do reálného života se můžete podívat na našich webových stránkách.

Aktuality z oblasti pěší dopravy sledujte na našem facebooku.