Příklady táhnou!

Pěšky Aktuálně
9. 2. 2017 Jarmila Johnová
web chodím v Olomouci

Univerzita Palackého se inspirovala pražským portálem Chodci sobě (www.chodcisobe.cz) a  zahájila 16. ledna ve spolupráci s olomouckým magistrátem   provoz svého portálu Chodím Olomoucí (www.chodimolomouci.cz/). Po Praze tak získává webový portál, s jehož pomocí mohou občané přispívat ke zvýšení komfortu i bezpečnosti chodců při cestování městem i Olomouc. 

Portál má podobně jako jeho pražské dvojče upozorňovat na potíže, s nimiž se lidé na svých cestách setkávají. Každý tak může prostřednictvím webových stránek upozornit svůj úřad na různé problémy, které jako chodec zaznamená, nebo podat návrh na zlepšení. Podle Matúše Šuchy, vedoucího katedry psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého, velice záleží nám na tom, aby se občané mohli zapojit do veřejného dění. Budou tak moci jako uživatelé komunikací upozorňovat magistrát na problematické oblasti dopravy ve městě a  sledovat, jak bylo s jejich podněty naloženo. „Smyslem portálu je totiž zjednodušit komunikaci mezi občany a těmi, kdo je zastupují a zodpovídají za kvalitu života ve městě,“ říká Matúš Šucha, iniciátor portálu. Nový portál uvítal i náměstek olomouckého primátora Aleš Jakubec, který věří, že i tato aktivita může přispět k naplnění cílů plánu udržitelné městské mobility, tedy mimo jiné i ke snížení podílu individuální automobilové dopravy.

Do jednoduchého formuláře stačí - podobně jako na portálu Chodci sobě - nahrát fotografii problematického místa s adresou a jednoduše popsat, oč jde. Portál nahlášené podněty zobrazí a provozovatel je odešle na sjednaná kontaktní místa na magistrátu, v Praze na městských částech. Občané pak mohou sledovat, jak jejich problémy odpovědná místa řeší a magistrát, resp. městské části zase získávají představu, která místa jsou pro chodce složitá.

Portál Pražských matek vznikl v roce 2012 a k dnešnímu datu má za sebou 400 vyřešených podnětů nejrůznějšího druhu, včetně rekonstrukcí nebezpečných křižovatek či tramvajových zastávek. Univerzitě Palackého Matky zprostředkovaly podlicenční smlouvu k využití redakčního systému a metodickou podporu. Zajímavá je okolnost, za níž se olomoučtí o portále pro chodce dozvěděli: byl to jeden z letáčků, které Matky umístily v pražských tramvajích loni v zimě v rámci své osvětové kampaně. „Chodcům v Olomouci přejeme hodně úspěchů, těší nás, že hlasů ve prospěch lepšího místa pro život v Česku přibývá,“ raduje se administrátorka pražského webu Eva Šuchmanová. Věřme, že nebude poslední.