Zelená ulice

Pěšky Aktuálně
25. 5. 2016 Petra Syrová
Zelená ulice
Zdoj: Pražské matky

Součástí aktivit Pražských matek je spolupráce s místními skupinami lidí, kteří chtějí zlepšit prostředí, ve kterém žijí.

Někde jsou to školy, děti a rodiče, kteří chtějí bezpečnější cesty do škol a hezčí prostředí kolem nich (projekt Bezpečné cesty do školy), jinde jednotlivci či komunity, kterým jde o zlepšení podmínek pro chodce či zvelebení veřejných prostranství (projekt Chodci sobě). Příkladem jedné takové spolupráce je projekt Zelená ulice probíhající v Praze 5–Košířích.

 

Situace v Košířích

 

Pražské Košíře tvoří srdce severní oblasti městské části Prahy 5. Tato část postrádá své centrum, a tak středobodem místního denního života je blízké okolí Plzeňské ulice (Kavalírka). Plzeňská ulice, která je jednou z nejdůležitějších pražských automobilových radiál, ale trpí velkou dopravní zatížeností a rušným provozem.

 

Přirozeným centrem lokality se stává prostor v křižovatce ulic Musílkova a Fabiánova, který je v klidnější zástavbě a místní pobočka městské knihovny i příjemná cukrárna poskytují košířským obyvatelům možnost společenských aktivit. Přestože forma ani celková kvalita okolního venkovního prostoru nesplňují požadavky na kvalitní veřejný prostor (skromné sezení na úzkém chodníku, nedostatek zeleně, výhled na kontejnery pro tříděný odpad, parkoviště a nebezpečná silnice), místní se zde pravidelně potkávají. Místo však vnímají jako problematické a uvítali by jeho změnu – podali již podnět na jeho úpravu prostřednictvím portálu Chodci sobě a děti navštěvující nedalekou ZŠ Nepomucká jej označili jako nebezpečné místo v analýze dopravní situace, která na škole proběhla v rámci projektu Bezpečné cesty do školy.

 

S auty

Zmiňovaná lokalita je tedy místem, kde se přirozeně scházejí lidé, je jakýmsi centrem místního dění, ale není pro taková setkání uzpůsobena z mnoha hledisek – esteticky, urbanisticky ani z pohledu dopravní-bezpečnosti. Prostor by bylo třeba zkultivovat a přerozdělit ve prospěch dalších veřejných aktivit, tím spíš že pro parkování aut je možné využít volná místa v navazujících ulicích.

 

Co chceme

Ve spojení se spolkem Košířská CIBULAČKA bychom se chtěli pokusit oživit prostor, který je pocitově vnímán jako jakési náměstí Košíř, avšak zhruba v posledních dvou letech naprosto zmizelo pod návalem aut a stalo se z něj nepříjemné parkoviště. Košířská CIBULAČKA je spolek obyvatel Košíř (zejména maminek s malými dětmi), který se již několik let aktivně snaží oživovat Košíře různými akcemi, které lákají lidi do ulic.

 

S lidmi

 

Co zatím proběhlo

V rámci kampaně Zelená ulice byla zahájena diskuse o nové podobě místa mezi obyvateli Košíř. Po provedených průzkumech místa, včetně monitoringu dopravní situace, vytvořil projektant návrh odborné ideové studie na úpravu zmiňovaného prostranství. Dne 18. 9. 2015 byla v místě uspořádána sousedská slavnost s hudbou, občerstvením z místních podniků i hrami pro děti, kde byl představen v hrubých rysech koncept změn, které by se s místem daly provést. Místo jsme na jeden den zbavili aut a nasimulovali jsme situaci, jak by mohl prostor vypadat po rekonstrukci (viz galerie fotografií).

 

Finální verze ideové studie byla dne 27. 11. 2015 předána zástupcům MČ Prahy 5 a MHMP. V současné době by měly být na MČ Praha 5 vyčleněny finanční prostředky nutné k rozpracování studie do podrobnějšího projektu.

 

Absence přiměřeně velkých veřejných prostranství s možností multifunkčního využití je velkým dluhem nejen směrem k obyvatelům Košíř, ale celé Prahy. Věříme, že podpora projektu ze strany Prahy potrvá a obyvatelé Košíř se dočkají důstojného náměstí.