PID: Osm výhod, které si už ani neuvědomujeme

MHD Aktuálně
21. 4. 2019 Roman Sovák
tramvaj a autobus MHD v městském provozu
Foto: ROPID

Integrovaný dopravní systém je systém veřejné dopravy na vymezeném území s jednotnými přepravními a tarifními podmínkami pro všechny dopravce, kteří se na něm podílejí, a různými druhy dopravy (MHD, železnice, příměstská doprava). Cestujícím to přináší řadu výhod.

Za první integrované dopravní systémy (IDS) v Evropě bývají označovány IDS v městských a příměstských aglomeracích tehdejšího „západního“ Německa, které vznikaly od poloviny šedesátých let minulého století (Hamburk, Mnichov). Kdy se přidala Praha?

PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID)

V hlavním městě fungoval ještě před vznikem PID na principu IDS systém městské hromadné dopravy. Mezníkem moderní metropolitní integrované dopravy postupně zahrnující i území Středočeského kraje se stalo založení organizace ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy) k 1. prosinci 1993. Začátky integrace ovšem byly skromné: nejprve došlo pouze ke sjednocení tarifu pražské MHD a osobních vlaků na území Prahy.

Dnes je páteří PID kolejová doprava – metro, tramvaje a vlaky. Autobusová doprava je převážně budována jako návazná k přestupním terminálům u stanic kolejové dopravy, což platí i pro příměstské autobusy z regionu (linky 300–419). Na území Prahy fungují v rámci PID také některé přívozy (P4 na Berounce vás za pražské jízdné zaveze do středočeských Černošic) a lanovka na Petřín, mimo Prahu dále regionální autobusy (linky 420–699), které jsou součástí PID, ale do hlavního města vůbec nezajíždějí. Do systému patří také parkoviště P+R a B+R.

A JAKÉ NEJVĚTŠÍ VÝHODY NÁM PID PŘINÁŠÍ?

1. JASNĚ VYMEZENÁ TARIFNÍ PÁSMA

Přehledný systém tarifních pásem je přednost, kterou v Praze a Středočeském kraji považujeme za samozřejmou, ale ve světě narazíme často i na velmi komplikovaný zónový systém. Nejen pro cizince pak může být problém vyznat se v něm a koupit si tu správnou jízdenku – jak to například výstižně popsal autor článku Pět důvodů, proč si v Kodani vážím pražské MHD.

​ tarifní pásma PID vlevo a Kodaně vpravoPro představu – vlevo Praha a celý Středočeský kraj, vpravo město Kodaň. [Klepněte a táhněte pro přesunutí] ​
Pro rychlou představu vlevo pásmový systém v Praze a celém Středočeském kraji, vpravo zónový systém v Kodani. Vlevo zjistíte hned, kolik za cestu zaplatíte, vpravo to zdaleka tak jednoduché není.

Proč se v samotné Praze nacházejí tři tarifní pásma a proč jsou účtována na jízdném jako čtyři? A má to na nás nějaký praktický dopad, pokud cestujeme pouze v hlavním městě? Kolik má PID regionálních pásem ve Středočeském kraji? Pokud vás zajímají odpovědi, najdete je na stránkách pid.cz.

2. JEDNOTNÝ PŘESTUPNÍ TARIFNÍ SYSTÉM

Umožňuje nám uskutečnit cestu na jeden jízdní doklad i s potřebnými přestupy bez ohledu na zvolený dopravní prostředek a dopravce. Všichni dopravci zapojení v PID mají stejnou cenu jízdného a při přestupu – pokud nevypršel časový nebo pásmový limit – musí akceptovat jízdenku zakoupenou u jiného dopravce. Jde o komfort, při kterém odpadají opakované nákupy jízdenek, a hned na začátku máte jasno, na kolik vás cesta vyjde.

informace v rámečku o rozdílech mezi tarifem PID a tarifem Českých drah

 

3. MIMOŘÁDNĚ VÝHODNÁ CENA

Jezdit ve městě na úrovni Prahy za 10 korun na den (mladí do 18 let, studenti do 26 let a lidé od 60 do 65 let pouze za 3,50 Kč) je opravdu unikum. Ano, jde to pouze s Lítačkou předplacenou na jeden rok, což představuje výraznou jednorázovou finanční zátěž, přesto se tato investice bohatě vyplatí. V nabídce jsou i měsíční a čtvrtletní předplatní jízdenky (cca 18 Kč resp. 16 Kč / den). Kupovat si jednorázové jízdenky má smysl pouze pro toho, kdo se MHD v Praze pohybuje jen zřídka.

S Lítačkou na jeden měsíc, čtvrtroku nebo celý rok mohou jezdit výhodně do Prahy, ale také pouze po regionu i cestující ze Středočeského kraje.

FOTO LÍTAČKY

Potřebujete poradit, jakou jízdenku je nejlepší použít pro cestování po Praze / mezi Prahou a Středočeským krajem / pouze na území Středočeského kraje? Využijte kalkulátor ceny jízdného v PID.

4. MNOHO MOŽNOSTÍ, JAK ZÍSKAT KUPON ČI JÍZDENKU

Nadále je možné nakupovat elektronické i papírové předplacené jízdné i krátkodobé jízdenky osobně na tradičních prodejních místech, pro větší komfort cestujících se však stále rozšiřují možnosti založené na využití moderních technologií. Aktuální novinkou je možnost koupě jednorázové jízdenky bezkontaktní platební kartou přímo v tramvajích, v dohledné době to bude možné také v městských autobusech (v příměstských to již funguje) a letos se významně zvýší počet jízdenkových automatů nového typu, aby si cestující mohli bez platby v hotovosti či bankovkou místo drobných koupit jízdenku i pro metro. Více si o tom můžete přečíst ZDE.

informace v rámečku a všech možnostech, jak si v PID zakoupit jízdenku či předpaltný kuponit
Odkazy: SMS jízdenka, e-shop PID Lítačka, aplikace PID Lítačka (spojení s e-shopem je naplánováno po ověření funkcionality a některých nezbytných úpravách systému).

 

5. PREFERENCE VEŘEJNÉ DOPRAVY

Veřejná doprava je po pěší a cyklistické dopravě nejpříznivějším druhem dopravy po všech stránkách (emise, hluk, energetická náročnost, ekonomická kritéria, zdravotní, sociální a urbanistické dopady). Musí být tedy dostatečně kvalitní a spolehlivá, aby byla konkurenceschopná vůči automobilové dopravě. Je logické, že nejspolehlivější jsou v rámci PID ty druhy dopravy, které s auty vůbec nebo téměř nepřijdou do kontaktu (metro, lanovka, železnice a přívozy), zatímco tramvajové a autobusové linky se musí potýkat s propustností komunikací.

Proto je aplikována řada dopravních a stavebních opatření postupně zajišťujících preferenci veřejné dopravy. K těm, která již slouží, budou přibývat další – jejich výhled na nejbližší období naleznete v koncepčním dokumentu PROJEKT PREFERENCE – Celoměstský projekt preference městské hromadné dopravy v Praze v letech 2016–2020.

Fotografiemi připomínáme některá z již realizovaných opatření (více v uvedeném dokumentu).

Nněkteré z realizovaných preferencí v pražských ulicích

6. VYLADĚNÉ JÍZDNÍ ŘÁDY

Obrovskou výhodou PID s relativně hustou sítí zastávek a pravidelným intervalovým provozem je koordinovaný postup při tvorbě jízdních řádů. Ty nejsou vytvářeny ad hoc, ale tak, aby zajišťovaly návaznost mezi linkami, a to i různých dopravců – zejména autobusů na vlaky. Návaznosti mohou být vyznačeny jako garantované v jízdních řádech a jsou hlídány dispečinkem PID... Může nám to ušetřit dlouhé čekání na další spoj!

Jako příklad lze uvést jízdní řád regionálního autobusu linky 445 z Vraného nad Vltavou do obce Březová-Oleško (červeně označená pasáž).

jízdní řád s údajem, že autobus bude 20 minut čekat na příjezd vlaku v případě, že bude mít zpoždění

7. NÁVAZNOST NA AUTOMOBILOVOU A CYKLISTICKOU DOPRAVU

Díky záchytným parkovištím P+R (Park & Ride) a B+R (Bike & Ride) s významem „zaparkuj a dál jeď veřejnou dopravou“ je v systému PID zajištěna návaznost veřejné dopravy na automobilovou a cyklistickou. Parkoviště, která jsou situovaná v blízkosti zastávek MHD s bezproblémovou docházkovou vzdáleností, v současnosti využívají zejména mimopražští motoristé, kteří do metropole přijíždějí vlastním vozem, ale po městě se pak pohybují pomocí Pražské integrované dopravy. B+R bývají v Praze vesměs součástí P+R.

SCHÉMA, JAK FUNGUJE P+R

Další informace se dočtete ZDE.

8. PERMANENTNÍ TLAK NA DODRŽOVÁNÍ A ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY

Pražská integrovaná doprava je budována s cílem zajistit kvalitní dopravní obslužnost území a jeho obyvatelům nabídnout atraktivní alternativu automobilové dopravy s rozhodujícími kritérii čas, cena, pohodlí, spolehlivost a bezpečnost. ROPID vytváří pro všechny zapojené dopravce jednotná pravidla a v roli nezávislého arbitra kontroluje jejich dodržování. 

Každé čtvrtletí provádí vyhodnocení Standardů kvality PID za jednotlivé druhy dopravy i dopravce, přičemž jsou popsány především nevyhovující stavy a návrhy řešení i aktuální trendy v tomto období. Na čtvrtletní výsledky navazuje celoroční vyhodnocení. Všechna hodnocení jsou veřejně dostupná a dostatečně srozumitelná i laikům. To, jak si při dodržování standardů kvality vedli a v čem by měli přidat, není dopravcům lhostejné, protože to může mít vliv na jejich budoucnost v PID.

Letošní rok je posledním ve vyhodnocování standardů podle stávajících smluv, od roku 2020 budou platit náročnější standardy, které by měly přinést výraznější kvalitativní posun v poskytovaných službách v rámci PID. Příjemnější cestování by do budoucna měl také přinést Standard přestupních bodů a zastávek povrchové dopravy PID (více o něm a možnost stažení manuálu se zkráceným názvem Standard zastávek ZDE) a Jednotný navigační a informační systém Prahy, který bude na rozdíl od inspirativního Standardu zastávek závazný.  

ukázka manuálu Standard zastávek

 

V prosinci minulého roku oslavil ROPID pětadvacáté výročí svého vzniku. Od skromných začátků dospěl v organizaci, která s mnoha výhodami pro cestující integrovala prakticky veškerou veřejnou dopravu na území Prahy a Středočeského kraje (v letošním roce proběhne ještě integrace autobusové dopravy především v regionálních pásmech 5 až 9). Nové výzvy však přinášejí nutnost posouvat kvalitu neustále výš.

Další informace o Pražské integrované dopravě najdete v příloze.

 

 

logo SFŽP, MŽP a Ekomob

Projekt Čistou Stopou Prahou je v roce 2018–2019 spolufinancován z projektu „Čistá mobilita pro Prahu". Ten je financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí České republiky neodpovídají za věcný a formální obsah informací, které příjemce podpory zveřejní v rámci realizace podporovaného projektu. Více na www.sfzp.cz, www.mzp.cz.