Nejezdi jak netopejr 2016

Kolo Aktuálně
4. 11. 2016 Jiří Juřík
nejezdi jak netopejr
Nejezdi jak netopejr 2016

Ve dnech od pondělí 31. října do čtvrtku 3. listopadu proběhl v Praze druhý ročník preventivní akce s lehce provokativním jménem: Buď vidět a „Nejezdi jak netopejr!“

Akce je zaměřená na správné osvětlení a viditelnost cyklistů, ale i koloběžkářů jezdících za šera a snížené viditelnosti. Akci pořádá Odbor rozvoje a financování dopravy Magistrátu hlavního města Prahy ve spolupráci se státní a městskou policií. Policisté zastavovali cyklisty a jezdce na koloběžkách, kontrolovali jejich vybavení světly a reflexními prvky podle zákona číslo 361/2000 Sb. Pokud zastavení jezdci nesplňovali zákonné požadavky, mohla jim být udělena pokuta. Ovšem po jejím zaplacení dostal hříšník od zástupce magistrátu dárek v podobě chybějících světel a reflexních prvků.
V pondělí bylo první stanoviště v Podolí na páteřní cyklotrase A2, ve středu pak na opačné straně Vltavy pod Barrandovským mostem na cyklotrase A1 a třetí, poslední den akce, tedy ve čtvrtek kontrolovala policie cyklisty opět na A2 v Troji.

Pořadatele letošní akce její průběh potěšil. Většina cyklistů měla osvětlení svého stroje v pořádku. Pokuty byly uděleny jen v několika případech, ale šlo spíše o symbolické částky, které bohatě vyvážily obdržené dárky. Příjemnou byla i skutečnost, že žádný ze zastavených jezdců nekomunikoval nepřiměřeně nebo dokonce agresivně.

Jaké je správné osvětlení?

Podle vyhlášky číslo 341/2014 Sb., upravující technickou způsobilost vozidel k provozu na komunikacích, je potřeba rozdělit vybavení kola a koloběžky světly a odraznými prvky za dne a za snížené viditelnosti.
Již i pojem snížená viditelnost je zákonem definován v paragrafu 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Snížená viditelnost je situace, kdy účastnící provozu na pozemních komunikacích dostatečně zřetelně nerozezná jiná vozidla, osoby, zvířata nebo předměty na pozemní komunikaci, například od soumraku do svítání, za mlhy, sněžení, hustého deště nebo v tunelu.

Každé kolo musí být vybaveno odrazkami, které jsou povinnou výbavou, lze je ale nahradit i reflexními prvky na oblečení. Vzadu musí být červená odrazka, předu bílá, v pedálech pak odrazky oranžové. Dále musí být oranžové odrazky v drátech předního nebo zadního nebo obou kol; tyto mohou být nahrazeny odraznými materiály například na bocích pneumatik.

Jiná situace pak nastává za snížené viditelnosti, kdy je cyklista povinen mít za jízdy rozsvíceno přední světlo s bílým světlo, v zadu pak se světlem červeným, které může být přerušované.

 

Fotogalerie