Bezstanicový bikesharing získává pravidla

Kolo Aktuálně
15. 3. 2018 Čistou stopou Prahou
Tři stojící bikesharingová kola, která nepotřebují stojany
Ilustrační foto. Zdroj: lupa.cz

Městská rada včera schválila materiál, kterým bere na vědomí rozvoj bezstanicového bikesharingu v Praze a vymezuje rámec provozování tohoto nového systému sdílení jízních kol. To je nezbytné, protože nevhodně odložená kola mohou ostatním nejen překážet, ale být i nebezpečná.

Ve spolupráci s městskými částmi chce Praha na předem vytipovaných místech vybudovat množství stojanů tvaru obráceného U pro odstavení kol a současně stanovuje základní podmínky fungování provozovatelů těchto systémů.

Vyspělé technologie nahradily stojany

Dynamický rozvoj nových technologií v současné době umožňuje, aby se vedle vypůjčování i vracení jízdních kol ve speciálně upravených stojanech, čímž zajišťuje odkládání kol v bezpečných a předem projednaných lokalitách, rozvinul i tzv. bezstanicový systém, který je založen na sledování jízdních kol pomocí GPS, samozamykání kola a uživatelské aplikace v mobilním telefonu. To uživatelům umožňuje vypůjčení i odložení jízdního kola kdekoliv.

„V zahraničí se bikesharing osvědčil jako skvělý doplněk pěší dopravy a MHD. Klíčem k úspěchu je maximální flexibilita a dostupnost kol, samozřejmě ale v rámci stanovených pravidel. Kola mají pomoci lidem s dopravou, ne překážet na nevhodných místech,“ uvedl náměstek pražské primátorky Petr Dolínek.
 
Služba zatím probíhá bez dohody s městem

Provozovatelé bezstanicového systému nejsou závislí na speciálně vytvořené parkovací infrastruktuře a mohou tak systém zatím provozovat bez dohody s městem. Případné rozšíření bezstanicových systémů jízdních kol se s velkou pravděpodobností projeví i ve větším počtu jízdních kol odložených ve veřejném prostranství. Praha  požaduje, aby kola byla odkládána v místech, kde nebudou vytvářet překážku pro ostatní účastníky dopravního provozu.

Systémy sdílených kol se v současné době významně rozšiřují po celé Evropě zejména díky expanzi nedávno vzniklých čínských provozovatelů, kteří umisťují do veřejného prostoru velké množství sdílených kol bez jasné dohody s místní samosprávou.

Provozovatelé ukazují ochotu spolupracovat

Z předběžných konzultací vyplývá ochota provozovatelů s městem spolupracovat, a to i v částečném propojení se systémem pražské integrované dopravy, čímž by došlo k dalšímu rozšíření služeb pro občany i  návštěvníky Prahy. Mezi požadavky hlavního města na provozovatele patří například viditelné označení kol názvem provozovatele, identifikačním číslem a telefonním číslem pro hlášení případných problémů.

Provozovatelé budou mít dále za povinnost mimo jiné projednat s městskými částmi vhodná a bezpečná místa k odkládání kol, informovat o nich, přesouvat na ně špatně nebo nebezpečně odložena kola a ze systému odstraňovat kola poškozená nebo nepojízdná. Ponesou také odpovědnost za škody způsobené provozováním systému včetně nevhodně nebo nebezpečně odložených kol a ke krytí této odpovědnosti musí být řádně pojištěni.

Přesné znění požadavků na bezpečný bikesharing v Praze najdete v příloze.