Letní dobrodružství cyklostezky z Radotína

Kolo Aktuálně
17. 10. 2016 Jiří Juřík
Kácení aleje Radotín
Kácení aleje Radotín-Černošice Autorka fotografie: Sylva Švihelová

Jeden z nejoblíbenějších výjezdů z Prahy vede z Radotína proti proudu Berounky. Bohužel letošní sezonu jste se zde neprojeli. Naštěstí vše je v pořádku, cyklostezka je již od poloviny září otevřena. Tak si můžeme alespoň zopakovat, co se zde událo.

Mezi pražským Radotínem a středočeskými Černošicemi vede po levém břehu Berounky opravdu velmi pohodlná cesta, jede se zde pěkným přírodním prostředím po rovině, po dobrém povrchu a cestička je roubená topoly. Právě letité stromy způsobily vážný problém. Stalo se to 18. června, když ulomená silná větev nešťastně zasáhla projíždějícího cyklistu. Zranění bylo natolik vážné, že muže v bezvědomí musel do nemocnice transportovat vrtulník. Následně byla cyklostezka mezi Radotínem a Černošicemi pochopitelně uzavřena. I přesto cyklisté zákaz příliš nerespektovali a i nadále riskovali průjezd pod nebezpečnými stromy, ačkoliv byla vyznačena objízdná trasa přes Lipence po cyklotrase 8100.

Řešením uzavírky oblíbené, a tudíž i značně postrádané, cyklostezky bylo razantní prokácení k pádu nejnáchylnějších topolů. Zde však nastaly problémy a spory. Někteří obyvatelé Černošic a Radotína sepsali proti kácení petici, kterou podepsalo několik set lidí. Dále stromy rostoucí v alejích chrání od roku 2009 novela zákona o ochraně přírody a krajiny. Zákon však připouští kácení stromů v havarijním stavu, ohrožujících životy, zdraví a majetek. Což je tento případ. Poslední problém byl poněkud neobvyklý, ale nakonec on vlastně způsobil prodloužení uzavírky na tři měsíce, tedy přes celou letní sezonu. Za zpožděním byli netopýři, kteří stromy využívají k hnízdění.

Před kácením stromů proto proběhl dendrologický a zoologický průzkum. Stromy s netopýry byly označeny (oranžové siluety netopýrů jsou na kmenech stále patrné) a následně jen razantně prořezány. Jakmile se netopýři přestěhují, půjdou topoly rovněž k zemi. Ostatních osmdesát stromů bylo pokáceno. Černošická radnice, na jejichž pozemcích alej roste, počítá s novou výsadbou, ale již složenou z vhodnějších dřevin olší, jilmů, vrb a topolu černého.

Dva tipy, jak si stezku užít

Z Radotína na Karlštejn

Jak již bylo výše uvedeno, cyklostezka mezi Radotínem a Černošicemi patří nejen mezi pražskými cyklisty k jednomu z nejoblíbenějších pohodových výletů. Průběh trasy je velmi jednoduchý, protože poměrně věrně kopíruje levý břeh Berounky. V Praze trasa navazuje na páteřní cyklotrasu A1, která prochází celou metropolí. Za Černošicemi, kterými projedete po klidných místních komunikacích, si můžete vybrat, po kterém břehu řeky budete pokračovat. Obě možnosti se spojují v Dobřichovicích. Dále přes Řevnice do Hlásné Třebáně. Zde musíte poprvé jet po silnic společně s automobilovým provozem, ale tento úsek je dlouhý pouze 1,2 km. No a jste v Karlštejně, tedy ve velmi lákavém výletním cíli. Pokud absolvujete popsanou vyjížďku, ujedete asi 23 kilometrů bez velkého převýšení. K návratu lze spolehlivě využít vlak. Železniční koleje vás budou doprovázet po celou trasu, výlet lze tak kdekoliv zkrátit.

Okruh z Radotín - Blukský mlýn - Radotín

Jiný způsob, jak si stezku podél Berounky užít, nabízí následující okruh: Z Radotína vyjeďte stejným způsobem, tedy proti proudu řeky do Černošic. Cestou minete říční lázně s plastikou Ďábelský čas, na hranici Prahy a Středočeského kraje pak nové odpočívadlo se sochou zpodobňující netradiční kříž. Právě v tomto místě začíná v současnosti už jen torzo aleje. V Černošicích přejeďte přes lávku k Blukskému mlýnu. Nyní pojedete společně s cyklotrasou 8100. Projedete rozsáhlým golfovým areálem, za kterým odbočte vlevo. Minete přírodní památku Krňák a přes lávku se vrátíte do Radotína. Popsaný okruh je dlouhý asi dvanáct kilometrů, vede stále po rovině a po komunikacích bez nebo s minimálním automobilovým provozem. Trasa je tak vhodná i pro rodiny s malými cyklisty.

Autorem fotografií v příloze je Jiří Juřík, pokud není uvedeno jinak.