Nová cyklostezka Cholupice – Dolní Břežany zprovozněna

Kolo Aktuálně
25. 9. 2020 Čistou stopou Prahou
foto dokončené cyklostezky
Stezka je vybudována s asfaltovým povrchem pro snadnější pohyb občanů s handicapem a kočárků.

V polovině září 2020 dokončila Technická správa komunikací (TSK) cyklostezku Cholupice – Dolní Břežany. Stavební práce začaly v květnu tohoto roku, a to v úseku od Dolních Břežan (u altánu) a dále k napojení slepé ulice K Břečkám. Cyklostezka byla vybudována na žádost městské části jako místní priorita bezmotorové dopravy, která má propojit Cholupice a Dolní Břežany. 

„Podporou aktivní dopravy plníme to, co jsme Pražanům slíbili při schválení Plánu udržitelné mobility v květnu 2019. Dlouhodobá podpora cyklistické a pěší dopravy má pozitivní dopady na životní prostředí v Praze a zdraví místních. Cyklistická infrastruktura je zapotřebí v každém moderním a zdravém městě. Důležité je do příprav zapojit také městské části, které vědí, co právě jejich obyvatelé potřebují,“ uvedl Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy a radní pro dopravu.

foto rozestavěné části cyklostezky
Výstavba cyklostezky proběhla v trase původní úvozové cesty.

Délka cyklotrasy je zhruba 1200 metrů a šířka 2,5–3 metru a je koncipována i jako výletní procházkové místo pro občany obou obcí. V současné době jsou dokončeny dvě části, zbylá třetí (prostřední část) čeká na vyřešení majetkoprávního sporu. Zhotovitelem je Skanska, a. s.

 

Zdroj: TSK