Nová stezka pro cyklisty, chodce a bruslaře

Kolo Aktuálně
27. 11. 2019 Čistou stopou Prahou
CYKLISTKA NA KOLE V CHLADNÉM POČASÍ
ilustrační foto

V Praze vznikla další stezka pro aktivní dopravu, sportovní využití i příjemné procházky, která propojuje rekreační oblasti v Hloubětíně, Kbelích a Satalicích. Konkrétně byla mezi hloubětínskou Bažantnicí, kbelským letištěm a Satalicemi otevřena dvoukilometrová asfaltová stezka.

Cílem je poskytnout komfort a bezpečí různým typům uživatelů – rodinám s dětmi, které upřednostňují bezpečí, milovníkům vyjížděk v přírodě i zkušeným dopravním cyklistům, kteří používají kolo tak, jako jiní tramvaj nebo automobil. Celá akce je součástí širšího záměru městských částí a hlavního města na severovýchodě Prahy. Nese název Severovýchodní cyklomagistrála.

„Podporou aktivní dopravy plníme to, co jsme Pražanům slíbili při schválení Plánu udržitelné mobility z května 2019,“ říká náměstek primátora hl. m. Prahy pro dopravu Adam Scheinherr a dodává: „Dlouhodobá podpora cyklistické a pěší dopravy má pozitivní dopady na životní prostředí v Praze a zdraví místních a Praha se tomu snaží jít naproti například vyššími investicemi do cyklodopravy, než byly v předchozích letech. V letošním roce pražský magistrát skrze Technickou správu komunikací pomůže cyklodopravě částkou 121 milionů korun, loni to bylo 73,4 milionu korun a v roce 2017 17,9 milionu korun.“

Místostarosta čtrnácté městské části pro oblast dopravy Petr Hukal uvedl: „V Praze 14 bereme cyklistickou dopravu velmi vážně. V úterý 26. listopadu jsme otevřeli nový úsek Severovýchodní cyklomagistrály spojující Hloubětín se Kbely a Satalicemi. Jde o výjimečný počin, jeden z úseků, který v budoucnu bude tvořit součást bezpečného a od aut odděleného spojení mezi Palmovkou a Středočeským krajem. Díky tomu zbude více prostoru i na silnicích pro auta.“

Myšlenka Severovýchodní cyklomagistrály vznikla před několika lety z iniciativy městských částí na severovýchodě Prahy (Praha 9, Praha 14, Praha 18, Praha 19, Praha 20, Čakovice, Satalice, Vinoř, Dolní Počernice), které chtěly získat bezpečné spojení s centrem města. Podepsaly spolu memorandum, na základě něhož začala projektová příprava. Hlavní město Praha pak cyklomagistrálu zahrnulo do svých koncepčních dokumentů. Cílem je vybudovat komunikaci výhradně pro cyklisty a chodce, díky níž se lidé například z Hutí, Bažantnice nebo Horních Počernic dostanou na Palmovku a dále přes Vítkov do centra Prahy, aniž by potkali jediný automobil.

„Aktuálně otvíráme úsek mezi přejezdem přes Novopackou u hloubětínské Bažantnice a Satalicemi. Už nyní ale společně s magistrátem a okolními městskými částmi pracujeme na dalších fázích – zejména na propojení s novým parkem Arborka a na dalším úseku směrem do klíčovského parku lávkou přes Kbelskou. Děkuji touto cestou Magistrátu hlavního města Prahy, konkrétně náměstkovi primátora pro dopravu Adamu Scheinherrovi a jeho týmu. Bez jejich spolupráce a finanční podpory by realizace této stavby nebyla možná,“ dodal Petr Hukal.

VÍCE O CYKLOMAGISTRÁLE

Z Balabenky je navrženo její trasování po tělese zrušené těšnovské trati k nádraží Vysočany. Pak se cyklomagistrála dělí na severní a jižní větev. Jižní větev vede podél železniční trati až do Horních Počernic a dále přes Zeleneč na Labskou stezku. Jižní větev využívá mírného sklonu a pozvolných zatáček železniční trati. Proto se jí říká také „drážní stezka“.

Severní větev ve Vysočanech odbočuje do klíčovského kopce, využívá opuštěnou ulici Nad Klíčovem, lávkou překonává Kbelskou ulici. Zde je odbočka, která vede nahoru podél Kbelské ulice a napojuje se na cyklostezku Mladoboleslavská a Beladova. Odtud lze pokračovat do Kbel, Letňan a Čakovic.

Hlavní směr pokračuje po jižním okraji kbelského letiště a využívá nyní zrekonstruovanou cestu podél Novopacké ulice. Od benzínové pumpy je možné odbočit na Kbely po stávající vojenské asfaltce do ulice Hornopočernické nebo do nového parku Arborka na jižní straně Satalic a dále do satalického lesoparku a vinořského zámeckého parku. Hlavní trasa se stáčí podél nové zástavby v Hutích na Černý Most.

Standardní provedení této stezky je šířka tři metry a asfaltobetonový povrch. Toto pohodlné řešení a minimalizace kolizních míst přinese do Prahy standard, který by mohl výrazně zvýšit podíl cyklistů v této části Prahy – propojuje centrum města s obytnou zástavbou i s dosud hůře dostupnými parky a lesoparky.

Způsob navrhování cyklostezek zvaný „cycle highway“ (cyklistická dálnice) je nový západoevropský trend, který se pomalu prosazuje i v České republice. Zdatný cyklista má na tomto typu stezek stejnou průměrnou rychlost jako například tramvaj. Cyklomagistrála zájemcům umožňuje pravidelně jezdit po městě na kole, aniž by jim hrozil úraz při dopravní nehodě. Počítá se i s rozvojem elektrokol, která jsou budoucností ekologické dopravy. Na silnicích pak zbude více místa pro řidiče, kteří nemohou použít jiný typ dopravy.

DALŠÍ CYKLOMAGISTRÁLY

V letošním roce obdržela MČ Praha 14 dotaci na další cyklomagistrály, tzv. „drážní stezky“. První z nich povede z Hloubětína do Kyjí a Dolních Počernic podél koridorové trati na Kolín, další propojí Dolní Počernice, Hostavice a Kyje s oblastí Malešic. I v jižní části Prahy 14 se tedy lidé dočkají nejen kvalitního napojení na rekrační oblasti Rokytky, ale zejména rychlého a bezpečného propojení s Prahou 9 a 10.

Cyklomagistrály eliminují všechny nedostatky pražského terénu, jako jsou kopcovitost, úzké ulice a nebezpečné křižovatky.

 

loga SFŽP, MŽP a Ekomob

Projekt Čistou Stopou Prahou je v roce 2018–2019 spolufinancován z projektu „Čistá mobilita pro Prahu". Ten je financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí České republiky neodpovídají za věcný a formální obsah informací, které příjemce podpory zveřejní v rámci realizace podporovaného projektu. Více na www.sfzp.cz, www.mzp.cz.