Ochranné cyklopruhy – novinka nebo dlouhodobý trend?

Kolo Aktuálně
31. 10. 2018 David Horatius
vyznačený ochranný cyklopruh na vozovce
Ilustrační foto

Je to již více než dva roky, co byl zákonem číslo 48/2016 Sbírky novelizován zákon o provozu na pozemních komunikacích a byly zavedeny (tzv. ochranné) jízdní pruhy pro cyklisty. Oproti vyhrazeným jízdním pruhům pro cyklisty, které znala předchozí právní úprava (a jsou nadále platné a je možné je nově vyznačovat tam, kde je pro to na vozovce dostatek místa) mají několik funkčních i vizuálních odlišností.

VÝHODA PRO CYKLISTY I ŘIDIČE MOTOROVÝCH VOZIDEL

Největší rozdíl mezi ochranným a vyhrazeným cyklopruhem spočívá v tom, že do ochranných pruhů pro cyklisty mohou vjíždět vozidla, pro které ve zbytku vozovky není dostatek místa. V praxi to znamená, že ochranný cyklopruh „pouze“ definuje cyklistovi jeho bezpečný prostor, ale když se v něm žádný jezdec na kole nenachází, tak jej mohou řidiči motorových vozidel využít. Nikdo jim totiž striktně nezakazuje do ochranného cyklopruhu v případě nutnosti zajet.

Když se cyklista v takovém pruhu nachází, drtivé většině řidičů stačí zbylý prostor vozovky k bezpečnému minutí cyklisty, aniž by u toho navíc museli dávat znamení, že jej předjíždí. Pokud dojede cyklistu širší vozidlo, například autobus, jeho řidič ví, kolik bezpečného prostoru musí cyklistovi při předjíždění ponechat. Jinak se provoz motorových vozidel prakticky neliší od stavu, kdy ochranný cyklopruh na vozovce nebyl.

To, co se změnilo, je tedy vlastně výhodné pro obě strany: jezdec na kole má více bezpečného prostoru a motorista ho míjí plynule, bez vybočování a signalizace blinkrem. 

ZNAČENÍ OCHRANNÉHO CYKLOPRUHU

Dopravním značením se ochranný cyklopruh liší od vyhrazeného tím, že:

  • nikdy nemá svislé dopravní značení,
  • je vyznačen slabší čarou s drobnějším přerušováním,
  • nikdy není červeně podbarven.

Rozdíl je i v šířce zbývající části vozovky pro motorová vozidla – ta má v případě ochranného cyklopruhu zpravidla 2,5 až 2,75 metru, zatímco u vyhrazeného jízdního pruhu pro cyklisty je to zpravidla 3,0 či 3,25 metru nebo i více.

KDE SE MŮŽEME S TÍMTO NOVÝM FENOMÉNEM V PRAZE SETKAT A V JAKÝCH SITUACÍCH POMÁHÁ CYKLISTŮM NEJVÍCE?

První realizace ochranného jízdního pruhu pro cyklisty v Praze se uskutečnila v listopadu 2016 na ulici Hlubočepská, kde byl jeho pomocí vymezen bezpečný prostor pro cyklisty v zúženém podjezdu železničního mostu (více na specializovaném webu Prahou na kole ZDE).

ochranný cyklopruh na Hlubočepské
Hlubočepská

Historicky druhou a funkčně odlišnou aplikací bylo provedení ochranného cyklopruhu v optimální stopě frekventovanou křižovatkou Sokolovská – Ke Štvanici, které proběhlo v červnu 2017.

Další funkčně zcela odlišnou realizací je vyznačení ochranných cyklopruhů na velmi frekventovaných komunikacích se stísněnými prostorovými podmínkami a současně s vysokou intenzitou pohybu cyklistů. Jde například o nábřeží Kapitána Jaroše, kde byl ochranný jízdní pruh vyznačen v dubnu 2018. Podobné další realizace je pak možné vidět také na ulici Broumarská a Ocelkova. Tam je velice správně uplatnila městská část Praha 14 v místě vysoké intenzity motorových vozidel a legálním pohybem cyklistů ve vozovce. Snad nejvýraznější realizací tohoto typu jsou pak v nedávné době vzniklé ochranné jízdní pruhy v intenzivním provozu na nájezdových rampách severního předpolí Hlávkova mostu.

ochranný cyklopruh na Vltavské
Hlávkův most

Další funkcí ochranných cyklopruhů je vytvářet pro jezdce na kole bezpečnější prostor na vozovce v prudkých stoupáních intenzivně zatížených komunikací. Konkrétně se jedná o ulici Na Václavce, kde ochranný cyklopruh stanovila městská část Praha 5 na konci letošních prázdnin (viz příloha). V terénu se objeví, jakmile to počasí a kapacitní možnosti Technické správy komunikací dovolí, tedy do začátku příští cyklistické sezóny. V tomto případě se jedná o jedinou komunikaci, která pro motoristy a cyklisty jedoucí z centra Smíchova zpřístupňuje oblast Na Farkáně až k areálu bývalé Waltrovky.

rámeček se zdůvodněním, proč jsou ochranné jízdní pruhy pro cyklisty v prudkém stoupání správným řešením

Vzhledem k pragmatickému přístupu odboru dopravy MČ Praha 5 a na základě zmínek v zápisech dopravní komise MČ Praha 5 lze předpokládat, že se v nejbližší době můžeme dočkat obdobných řešení i v ulicích Holečkova, Jinonická, ve stoupání na Strahov od ulice Švédská po ulici Atletická i na dalších místech v prudších stoupáních, kde to šířkové podmínky konkrétní komunikace umožní.

Další příklady aplikace ochranných cyklopruhů v Praze:

CESTA SPRÁVNÝM SMĚREM

Na základě uvedených skutečností je zřejmé, že ochranné jízdní pruhy pro cyklisty si v Praze pomalu, ale jistě nacházejí své místo i uživatele. Po dlouhých letech stagnace přinášejí možnost, jak v prostorově náročných podmínkách zcelit dosud nespojitá integrační opatření pro cyklisty do souvislých a smysluplných úseků, nebo nabídnout cyklistům ochranu tam, kde ji nejvíce potřebují a kde na jiný způsob jejich oddělení do motorové dopravy v historickém městě prostě není místo. Obdobně jako je tomu v zemích, které bezmotorovou dopravu v městských centrech dlouhodobě a systematicky podporují.

 

Zdroj fotografií v článku a ve fotogalerii: Prahou na kole