Podjezd pod mostem v ulici Čuprova dokončen

Kolo Aktuálně
19. 5. 2020 TSK, Čistou stopou Prahou
cyklisté jedou v novém podjezdu - foto
V novém podjezdu se už svezli první cyklisté. Fotografie v článku: TSK

Technická správa komunikací (TSK) v letošním roce postaví a opraví desítky kilometrů tras pro cyklisty. Nejnáročnější stavbou, kterou právě dokončila, je podjezd pod mostem v ulici Čuprova. Cyklistům se tím významně zkracuje a zrychluje cestování po stezce A26.

„Vodní prostup Rokytka patří mezi největší cyklistické akce v posledních letech a je výjimečná svým rozsahem. Kromě trasy pro cyklisty se upravilo i koryto řeky a opravily se ochranné a opěrné zdi. Jedná se o investici za 48 milionů korun. Rozvoj pěší a cyklistické infrastruktury je totiž z dlouhodobého hlediska logickou volbou pro moderní evropskou metropoli. Proto do aktivní dopravy investujeme s TSK víc než kdy dřív. Pro představu – letos 170 milionů korun, loni 121 milionů. V roce 2017 to bylo jen 17 milionů,“ uvedl Adam Scheinherr, náměstek pražského primátora a radní pro dopravu.

foto ze slavnostního otevření podjezdu

Nově budovaná stezka se nachází na území Městských částí Praha 8 a 9 převážně v zastavené části podél koryta říčky Rokytky. Jedná se o část úseku cyklostezky A26 „Rokytka“ Libeň–Vysočany, kde stavba začíná rampou kousek před mostem R009 Čuprova. Cyklostezka vede pod mostem tzv. vodním prostupem a končí opět rampou za mostem v napojení na stávající cyklostezku – ulice Nad Kolčavkou. Stavba leží na levé straně břehu Rokytky (ve směru toku).

„Výstavbou této části stezky dochází nejen k napřímení cyklistické a pěší vazby v linii A26, ale zejména tím odpadá nebezpečné místo, kdy se cyklisté museli na úzkém chodníku při prudkém sjezdu do podchodu otáčet o 180 stupňů. Dalším důležitým prvkem stavby je úprava koryta Rokytky, což napomůže lepšímu průtoku v rámci prevence při možných lokálních povodních,“ přibližuje generální ředitel TSK Jozef Sinčák.

foto nového podjezdu

Akce je rozdělena do řady stavebních objektů:

  • pozemní komunikace – cyklostezka Rokytka (následný vlastník Hlavní město Praha, následný správce TSK)
  • mostní objekty a zdi – opěrné zdi – celkem 5 ks, ochrana stávajících pilířů (následný vlastník Hlavní město Praha, následný správce TSK)
  • vodohospodářské objekty – úprava koryta řeky Rokytky (správce Lesy hl. m. Prahy)
  • veřejné osvětlení a osvětlení cyklostezky v prostoru prostupu (vlastník Hlavní město Praha, správce THMP a.s.)

foto nového podjezdu

 

Jaké jsou nejvýznamnější stavby a opravy cyklotras v Praze v letošním roce? Jejich přehled najdete v článku #KOLONAVIRUS Infrastruktura 2020.

 

Fotogalerie