Podmínky pro cyklisty se zlepšují každým rokem

Kolo Aktuálně
5. 4. 2018 MHMP, Čistou stopou Prahou
hezká nová cyklostezka
Ilustrační foto

Po několika letech přípravných prací je Praha připravena v roce 2018 postavit novou cyklistickou infrastrukturu v hodnotě až 100 milionů korun. Málokdo ví, že právě příprava nových projektů, jejich projednání a vypořádání majetkoprávních vztahů trvá mnohdy až několik let.

Rok 2017

Magistrát hlavního města prostřednictvím Technické správy komunikací vloni investoval 33,2 milionu korun do projektů zlepšujících podmínky pro cyklisty na celém území Prahy a dalších 17,6 milionu poskytl jako účelovou dotaci městským částem na nezbytný archeologický průzkum, opravu povrchů a výstavbu nových cyklostezek. Jaké jsou nejvýznamnější aktivity loňského roku?

 • Odstranění havarijního stavu cyklostezky podél terasovitých opěrných zdí před hotelem Hilton na Rohanském náměstí, čímž došlo ke znovuzprovoznění páteřní cyklotrasy A2.
 • Vybudování zastřešeného a zabezpečeného stání pro kola u ZŠ v Remízku.
 • Nová lávka přes Botič, která výrazně zlepšila propojení pěších a cyklistických tras na obou březích této říčky.
 • Instalace řady nových cyklostojanů podle požadavků městských částí.
 • Vyznačení nových cyklotras, například mezi Klánovicemi a Kolodějemi, v Horních Počernicích, v Karlíně či v úseku Sobín–Vypich, čímž se na těchto místech významně zlepšila orientace cyklistů.

„Jsem rád, že díky spolupráci všech zainteresovaných subjektů se nám podařilo zrealizovat několik stěžejních projektů, které usnadní cyklistům jízdu na kole po Praze,“ uvedl Petr Dolínek, náměstek primátorky hl. m. Prahy pro oblast dopravy, sportu a volného času.

mapa rozvoje cyklistických tras
Mapu si můžete zvětšit po rozkliknutí přílohy.

Letošní rok

V polovině března 2018 Rada schválila navýšení rozpočtu do rozvoje cyklistické infrastruktury na téměř 100 milionů korun. Co patří mezi nejvýznamnější letošní investiční akce v této oblasti?

 • Dokončení cyklostezky mezi Běchovicemi a Horními Počernicemi.
 • Rozšíření cyklostezky podél bývalého modřanského cukrovaru a nádraží na pravobřežní páteřní cyklotrase A 2.
 • Úplné zprovoznění cyklostezky podél Košíkovského potoka.
 • Propojení cyklostezky mezi Kolodějemi a Újezdem nad lesy, které zlepší podmínky nejen pro cyklisty ale i chodce.
 • Výstavba cyklostezek mezi Cholupicemi a Dolními Břežanami a mezi Vestcem a Kunraticemi.

Ve spolupráci s městskými částmi:

 • Vznik nových cyklopruhů a cyklopiktogramů, které významně ulehčují jízdu po Praze a přispívají k větší bezpečnosti cyklistů.
 • Budování bezúdržbových stojanů na kola typu „obrácené U“. Tam, kde to MČ bude požadovat a získá nezbytná povolení, je Praha postaví. Cílem je vytvořit dostatečné množství těchto stojanů pro bezpečné odstavení kol a naopak omezení bicyklů nevhodně umístěných ve veřejném prostranství.

Po vzoru jiných měst Praha také pořídí informační sčítač, tzv. „sčítací totem“, který bude zaznamenávat počet projíždějících cyklistů v  Podolí a současně bude zaznamenávat i chodce.

Růst objemu investic do cyklistické infrastruktury je dobrou zprávou pro všechny, kdo v Praze jezdí na kole, protože naše jízdy budou na řadě nových míst už v dohledné době pohodlnější a bezpečnější... (Nezapomeňte se mrknout na fotogalerii.)

stojany ve tvaru obráceného U u stanice metra