Praha chce zapojit sdílení jízdních kol do integrované dopravy

Kolo Aktuálně
31. 8. 2021 MHMP, Čistou stopou Prahou
foto jezdce na kole během jízdy na růžovém kole firmy Rekola
ilustrační foto: rekola.cz

Městská rada se dnes seznámila s „Pilotním projektem zapojení sdílených kol do Pražské integrované dopravy na území hlavního města Prahy“ a uložila řediteli organizace ROPID zajistit jeho realizaci. 

Cílem tohoto projektu je nabídnout cestujícím v rámci systému Pražské integrované dopravy (dále jen „PID“) zlepšení „úvodní/poslední míle“ a ověřit přínos tohoto opatření. Dále motivovat cestující k nákupu dlouhodobého jízdného PID nebo zajistit preferenci udržitelnějších způsobů dopravy před individuální automobilovou dopravou. Další výhodou je objevení nebo vyzkoušení si možností jízdního kola a veškerých sdílených služeb tohoto systému.

Výstupem pilotního projektu je zjistit celkový zájem o sdílená kola v rámci systému PID na území hlavního města Prahy a analytické vyhodnocení a doporučení dalšího postupu. Alokace prostředků pro pilotní projekt je ve výši 2 420 tisíc korun, což jsou celkové náklady pilotního projektu za poskytovaní služeb sdílených kol.

„Starat se o město není jen o opravách silnic, chodníků a tramvajových tratí nebo budování nové infrastruktury. Musíme zkoušet nové a neotřelé věci. Především v momentě, kdy něco v zahraničí úspěšně funguje. Proto spouštíme zkušební provoz sdílených kol pro lidi s měsíční až roční Lítačkou na 15 minut zdarma. Od října začneme ve zkušebním provozu testovat zájem Pražanů a počítáme s tím, že nabídneme i elektrokola. Chceme lidem usnadnit „první a poslední míli“ jejich cesty Prahou a ještě více zatraktivnit dlouhodobé kupony MHD. Po pár měsících to vyhodnotíme a uvidíme, jestli a jak má cenu pokračovat dál. Projektu se budou moct zúčastnit všichni poskytovatelé sdílených kol v Praze, se kterými podepíšeme také memorandum o spolupráci. I proto jsme začali ve velkém přidávat cyklostojany ke stanicím metra a připravujeme je i u tramvajových přestupních uzlů,“ řekl náměstek primátora hl. m. Prahy pro dopravu Adam Scheinherr

V praxi půjde o to, aby službu sdílených kol mohli využívat cestující, kteří mají aktivní uživatelský účet v Multikanálovém odbavovacím systému (PID Lítačka) a kteří mají v době čerpání služby platný kupón na pásmo P (měsíční až roční) a jsou vázaní na konkrétní fyzickou osobu. Tito uživatelé budou moci čerpat službu zdarma po dobu prvních 15 minut od začátku vypůjčení. Konkrétní podmínky čerpání služby budou vycházet z příslušných smluv uzavřených s poskytovateli dané služby (znění smluv bude jednotné pro všechny poskytovatele). Pro spolupráci budou osloveni všichni stávající provozovatelé.

Předpokládané spuštění pilotního projektu je již na začátku října tohoto roku.