Rozvoj cyklodopravy se vyplatí

Kolo Aktuálně
10. 7. 2017 Čistou stopou Prahou
zaparkované množství kol v Kodani
V Kodani používají metodu CBA pro politické rozhodování o preferenci dopravy přes deset let.

Co přináší větší užitek – investice do cyklodopravy, anebo do té automobilové? Přesně tuto otázku řešili důkladně mimo jiné v Kodani, Calgary a Seville. A cykloinfrastruktura v tomto ohledu vítězí doslova na celé čáře.

Poukázal na to portál Brno na kole, stejně jako na to, že pro zjištění odpovědi na úvodní otázku je třeba použít sofistikované, vícekriterální metody, která zahrnuje náklady a přínosy jak pro jedince, tak pro společnost. Podobné výzkumy zatím u nás prováděny nebyly, ale ČR není tak výjimečná, aby jejich výsledky byly diametrálně odlišné.

Kodaň

Podle analýzy nákladů a přínosů (cost-benefit analysis, CBA) kol a aut jako dopravního prostředku ve městě z roku 2015 vychází kolo v Kodani 6x výhodněji. Analýza zahrnovala těchto třináct kritérií:

 1. doba cestování
 2. náklady na provoz vozidla
 3. prodloužený život
 4. zdraví
 5. nehody
 6. vnímané bezpečí
 7. diskomfort
 8. branding a turismus
 9. znečištěné ovzduší
 10. změna klimatu
 11. hluk
 12. poškozování silnic
 13. zácpy

Kodaň je Mekkou cyklodopravy, kde se 45 % lidí dopravuje do práce na kole a 75 % cyklistů jezdí celoročně.

Calgary

Calgary má zhruba 1,2 milionů obyvatel jako Kodaň (obě města jsou tedy srovnatelná s Prahou), ale jinak je jejím opakem. Zatímco Kodaň je vybudovaná na malé ploše, je v ní funkční MHD a obyvatelé nutně nepotřebují vlastnit auto, v Calgary jsou obrovské vzdálenosti, k jejichž překlenutí se počítalo s automobilem jako s nezbytným prostředkem, MHD je slabá. Na kole do práce v Calgary vyráží pouhých 1,4 % obyvatel a celoročně jezdí jen třetina z tohoto podílu.

Za použití kodaňské CBA metody (rozšířené o kritérium „zimní údržba“) vyšlo v Calgary kolo jako dopravní prostředek více než 10x výhodněji než auto.

Sevilla

Ve čtvrtém největším španělském městě (přes 700 tisíc obyvatel) využili vlastní CBA metodu. Vyšlo z ní, že po vybudování sítě cyklostezek uspoří každá jízda na kole skoro dvě eura na ušetřeném čase. Rentabilita jejich budování činí 130 %.

Austrálie

Z jiného konce na to šli v Austrálii – poměřovali tam, na kolik je jízda na kole náhradou jízdy autem. A výsledek? Průměrná jízda na kole ušetřila potřebu jet autem cca 6 km a jeden kilometr na kole ušetřil asi půl kilometru autem.

Celý článek najdete na www.brnonakole.cz (ZDE).