Sraz Cyklokoordinátorů městských částí

Kolo Aktuálně
6. 6. 2016 Víťa Král
Setkání cyklokoordinátorů společná fotka
Autor: Víťa Král

Proběhl již čtvrtý sraz cyklokoordinátorů městských částí, tentokrát na Praze 4.

Dne 2. 6. od 14hod se uskutečnil další sraz cyklokoordinátorů z jednotlivých městských částí. Na začátku byla naplánovaná cyklovyjížďka po Praze 4, která začala paradoxně na Praze 11 u metra Roztyly. Vyjížďky se účastnilo 9 aktivních koordinátorů včetně zástupce TSK Petra Introviče a zástupce sdružení Auto*Mat Vráti Fillera.

Počasí nám přálo a mohli jsme si společně projet některá zajímavá a problémová místa na místních cyklotrasách. První zastávka byla na křižovatce Sulická x Před nádražím. Zde není úplně ideálně seřízen semafor pro cyklisty. Řešením je, aby signál pro cyklisty i chodce padl současně.

Další zastávka byla v ulici Vltavanů, kde více než rok a půl soukromý majitel uzavřel veřejně přístupnou cestu. Prochází zde alternativní trasa velmi vytížené cyklostezky A2 podél Vltavy. Městské části Praha 4 se podařilo po dlouhotrvajících sporech s vlastníkem plot odstranit a komunikaci zprůjezdnit.

Třetí zastávka byla v kritickém zúženém místě na cyklostezce A2  poblíž restaurace U Sváry za topolovo- lipovou alejí. Dále cyklisté pokračovali dál podél řeky směrem k Vyšehradské skále, kde zabočili kolmo nahoru okolo porodnice v Podolí. Po „vrchařské prémii“ se pokračovalo kolem metra Vyšehrad do Nuslí až na radnici.

V nuselské radnici čekalo účastníky malé občerstvení, další cyklokoordinátoři  a významní hosté: urbanista Tomáš Cach, Jitka Vrtalová z Centra dopravního výzkumu, Jan Zalabák z Institutu plánování a rozvoje HMP a Petr Vlasák z oddělení dopravy MČ Prahy 4.

Víťa Král (Praha 4), který setkání zorganizoval a vedl také celou projížďku, představil své spravované území z pohledu cyklokoordinátora. Diskutovala se koncepce cyklodopravy v oblasti Podolí od T.Cacha i novinky v oblasti cyklodopravy a aktivit Hlavního města Prahy, které představila Sylva Švihelová (Cyklokoordinátorka MHMP).

Závěrem setkání byli všichni pozváni na letošní ročník Cyklozvonění, které se uskuteční 25. 9. 2016 na Praze 4.