Z Florence doručeno již přes 30 000 zásilek, cyklodepo bude i na Andělu

Kolo Aktuálně
28. 4. 2021 MHMP, Čistou stopou Prahou
foto ze slavnostního zahájení provozu cyklodepa
Cyklodepo na Florenci, uvedené do pilotního provozu 18. listopadu, přechází od 1. května na standardní dlouhodobý provoz.

V listopadu loňského roku bylo na pražském Florenci otevřeno první městské cyklodepo určené pro rozvoz zásilek po centru města na nákladních elektrokolech. Za necelého půl roku fungování doručili kurýři již více než 30 tisíc zásilek a najezdili přes 13 tisíc kilometrů. Praha proto po úspěšném pilotním projektu připravuje druhé cyklodepo na Smíchově.

V cyklodepu na Florenci v současnosti působí osm logistických společností, které významnou měrou přispívají ke kvalitě života v Praze. Napřímo se podílí na snižování uhlíkové stopy, zvyšování bezpečnosti i úbytku aut v centru města. Díky pilotnímu provozu si tak logistické firmy mohly otestovat udržitelný způsob doručování na cargokolech, a dokonce i pěšími kurýry. 

Největší počet zásilek, celkem 7 229, převezli kurýři v prosinci v souvislosti s vánočními nákupy. Kvůli prodlouženému nouzovému stavu počty zásilek opět začaly narůstat v březnu, kdy jich bylo doručeno 6714. Průměrně tak kurýři rozvezli okolo 300 balíčků za den.

„Trend v počtu doručených zásilek během pilotního fungování cyklodepa potvrdil náš předpoklad – je to důležitý projekt, má smysl pokračovat a nadále ho rozvíjet. Momentálně probíhá příprava nového mikrodepa, které umístíme k Andělu. Pokud vše půjde, jak má, otevřeme jej do konce letních prázdnin. Naše dosavadní zkušenost v Praze ukazuje, že mikrodepa v centru měst přispívají k zefektivnění logistiky, aby zboží dorazilo vždy z co nejkratší vzdálenosti. Jinými slovy – čím více dep budeme mít, tím lépe bude celý systém fungovat. Na obou depech spolupracujeme s největšími logistickými hráči na trhu, kteří v tomto projektu stejně jako hlavní město vidí obrovský potenciál a uvědomují si, že efektivní logistika je základem zdravého města. Zapadá to do celkové vize dopravy v historickém centru, kdy se mu snažíme ulevovat od emisí, hluku a tranzitní dopravy,“ komentuje Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy.

„Citylogistika je pro město a jeho rozvoj naprosto klíčová. Dosavadní fungování cyklodepa dalo logistickým firmám možnost si potvrdit, že jim překládka zboží a využití pěších kurýrů a cargokol dává smysl. Firmy si mohly otestovat a najít dlouhodobě udržitelný proces, díky kterému jsou ochotny fungovat ekologičtěji,“ popisuje Petr Hlaváček, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast územní rozvoje, s tím, že potenciál změnit způsob, jakým se v Praze doručují zásilky, je veliký. Vytvoření sítě městských dep umožní zefektivnit jejich přepravu a zkrátit počet najetých kilometrů.

foto zachycující běžný provoz v cyklodepu

I proto se Praha rozhodla ještě letos zprovoznit nové cyklodepo na Smíchově. Centrální lokalita Anděla je dobře dostupná pro dodávky, které zde budou překládat zboží, jelikož se nové depo nachází přímo pod městským okruhem. Kurýři tak mohou jednoduše obsloužit i druhý břeh řeky. 

Kompletní správu a provoz cyklodepa na Florenci převezme od 1. května 2021 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s., která také vybuduje nové depo na Smíchově. Provoz bude zajištěn ve stejném režimu, ve kterém fungoval pilotní projekt. 

 

„Pro Prahu je využívání nákladních elektrokol obrovským krokem k udržitelnému městu. Další oblastí s potenciálem pro udržitelnou dopravu a životní prostředí je také nákladní železniční doprava, a proto se plány města zaměřují i tímto směrem,“ dodává Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

fotografie ženy-kurýrky v cyklodepu

OHLASY ZE SPOLEČNOSTÍ ZAPOJENÝCH V PILOTNÍM PROVOZU NA FLORENCI

Petr Horák, CEO PPL: „Jsme velice potěšeni, že tento pilotní projekt se setkal s takovým úspěchem a že i my, coby jedna z nejvýznamnějších logistických společností, jsme jeho součástí. Věříme, že spolupráce s Magistrátem hlavního města Prahy bude i nadále pokračovat a rozvíjet se i v dalších rovinách. Ochrana životního prostředí je pro PPL klíčové téma. Netajíme se tím, že v rámci strategie připravujeme další programy se zaměřením na zelenou logistiku. Kromě Prahy plánujeme rozvoje i do jiných měst, aktuálně startují první PPL cargokola v Brně. Rovněž v oblasti elektroautomobilů máme zajímavé plány a první elektrododávky již procházejí pilotním provozem. Spolu s rozvojem elektromobility plánujeme i rozvoj v oblasti samoobslužných výdejních boxů.“

Luděk Drnec, generální ředitel, DHL Express (Czech Republic) s.r.o.: „Mikrodepo Florenc jsme vyhodnotili jako úspěšný projekt a jsme rádi, že budeme pokračovat druhým rokem s našimi službami – rozvozem zásilek našimi cargokoly v centru Prahy. Plníme plány podle naší stávající strategie DPDHL Mise 2050: Nulové emise, která podporuje ochranu životního prostředí a místa, kde žijeme. Naší ambicí je pokračovat v takových projektech, jako je cyklodepo Florenc, a je logickým krokem k dosažení podílu čistých kurýrních řešení do roku 2025. Stejně tak se těšíme na rozšiřování cyklodep po městech a na to, že DHL Express bude součástí pokrokových projektů.“ 

Miloš Malaník, Generální ředitel DPD (Direct Parcel Distribution CZ s.r.o.): „V DPD se ekologickou přepravou zabýváme již velmi dlouho, podobná sdílená nebo vlastní mikrodepa využíváme i v zahraničí, a proto je pro nás opravdu důležité, že máme možnost být součástí takto důležitého projektu i u nás v České republice. Jsme rádi, že pomáháme odlehčit pražské dopravě a zlepšujeme tak životní prostředí hlavního města. Ještě více nás pak těší, že se Praha rozhodla v této aktivitě pokračovat, a my určitě chceme být u toho. Do půlky března tohoto roku jsme z mikrodepa na Florenci bezemisně doručili více než 13 tisíc balíků a jen díky nasazení pěti cyklokurýrů a jednoho pěšího kurýra ušetřili 2,27 tun emisí CO2 (CO2e). Ve stejném složení jsme pak schopni ušetřit 8,75 tun CO2e za rok. Počet kurýrů se chystáme v blízké době výrazně navyšovat, a očekáváme proto ještě větší úsporu.“

Jan Pihar, Managing Director DACHSER Czech Republic a.s.: „Jsem velmi rád, že jsme byli hned od počátku součástí pilotního projektu Depot.Bike. Projekt hodnotíme jako velmi úspěšný a jsme moc rádi, že bude i nadále pokračovat. Naši zákazníci doručování prostřednictvím nákladních elektrokol oceňují, svědčí o tom týden od týdnu stoupající objemy, které naši kurýři přepravují. Jako první v České republice jsme proto zavedli i doručování europalet, vybrali jsme nákladní elektrokolo, které dokáže přepravit až 300 kg a paletu do výše 1,6 metru. Celý náš koncept bezemisního doručování je v souladu s principy udržitelného rozvoje společnosti DACHSER a nás velmi těší, že se hlavní město Praha k této formě logistiky staví tak pozitivně.“ 

Mgr. Kateřina Ovesná | sales&marketing, director MESSENGER a.s.: „Máme radost, že se v Praze podařil realizovat projekt cyklodepa. Dobré umístění v centru města nám umožňuje přepravovat zásilky v režimu D+1 na první a poslední míli na cargokolech. Díky partnerství v projektu CityChangerCargoBike víme, že podobné projekty úspěšně vznikají v posledních letech i v dalších evropských městech. Cargokola mohou nahradit více než 50 procent cest, zlepšit kvalitu ovzduší a přispět k lepšímu prostředí pro život. Cargokola již v Messengeru využíváme od roku 2008 i na expresní přepravu objemnějších zásilek po centru města v průběhu dne.“

DoDo Czech s.r.o.: „DoDo se dlouhodobě snaží o maximální udržitelnost v městské logistice. Proto pro nás byl vstup do projektu cyklodepa na Florenci jasnou volbou. Ihned po úspěšných přípravách jsme spustili provoz nákladních kol, která v tuto chvíli obsluhují centrum Prahy. Největší riziko jsme shledávali v reakci řidičů automobilů, ale byli jsme nakonec příjemně překvapeni jejich ohleduplností ke stále ještě netypickému druhu kola na našich silnicích. Jsme rádi, že můžeme být součástí tohoto inovativního projektu a věříme, že se městská cyklologistika bude dále vyvíjet tak, jako ve městech našich sousedních zemí.“ 

Pavel Včela, Division Manager General Logistics Systems Czech Republic s.r.o. (GLS): „GLS jako firma vědomá si své společenské zodpovědnosti a nutnosti rozvoje udržitelné logistiky se již v létě 2017 připojila k deklaraci Ekologis, kterou hlavní město Praha odstartovalo svůj program udržitelné dopravy. Po celou dobu jsme se snažili aktivně přispívat k práci magistrátních expertů, poskytovat jim naše odborné znalosti a zkušenosti. Otevření depa Florenc jsme přivítali jako první krok v rozvoji city logistiky v Praze a těšíme se, že magistrát bude pokračovat v podpoře aktivit umožňujících komplexní řešení balíkové přepravy v centru, a to včetně zázemí pro elektrododávky a jiná alternativní vozidla v dostupných vzdálenostech. Podle našeho přesvědčení by se měla tato problematika stát i součástí územního plánování a schvalování developerských záměrů, neboť nedostatek vhodných prostor je pro úspěch zelené logistiky zcela kritický.“

 

fotografie v článku: TSK