Dálkové cyklotrasy Euro Velo

Kolo Projekt
Cyklisté na EV 7
Turisté na Euro Velo 7 u Vltavy. Autor: Jiří Juřík

Je 14 vysoce kvalitních a špičkových tras propojujících celou Evropu.

Tyto mezinárodní trasy mohou být využívány jak cykloturisty putujícími na dlouhé vzdálenosti, tak místními při jejich každodenních cestách po městě. Úplné dokončení mezinárodní sítě EuroVelo je odhadováno na rok 2020.

Historie

Nápad propojit evropské země dvanácti cyklistickými trasami vznikl v roce 1995. Tento ambiciózní projekt byl původně koordinován Británií, Dánskem a Evropskou cyklistickou federací (ECF), která v roce 2007 přebírá za realizaci plnou zodpovědnost.  V roce 2011 se síť tras EuroVelo stává součástí TEN-T (Transevropská dopravní síť).

Praha

Prahou probíhají dvě významné trasy EureVelo, obdobně významných „cykloevropských“ měst, kde by se křížily dvě trasy EuroVelo je jen málo, srovnatelná je Vídeň a Berlín.

Začněme od východu na západ. Zde prochází Prahou trasa EuroVelo 4 - Trasa střední Evropou, která spojuje Kiev a západní pobřeží Francie. Jde tak o trasu napříč centrální Evropou. Na východě vstupuje EuroVelo 4 do naší republiky na hranicích Polska a ČR, to je severně od Ostravy. Dále pokračuje na jih a u Hodonína zahýbá na západ, následně prochází Prahou a za Chebem opouští ČR. Její další směřování vás pak dovede až na západní okraj Francie.V Praze vede EV 4 ve stopě A26 a A1 a dohromady čítá na území našeho hlavního města 38 km.

Od severu na jih Prahou prochází trasa EuroVelo 7 - Sluneční trasa, která je ve městě totožná s pražskou páteřní trasou A2, která vede po pravém břehu Vltavy. EuroVelo 7 prochází celou Evropou od severu na jih. Od nejzazších severských míst kontinentu, z Nordkappu, vás dovede až na vyhřátou Maltu. Vzhledem k tomu, že spojuje studený sever a teplý jih se jmenuje “Sun Route – Sluneční trasa“. Na území ČR pojedete od Děčína až k jižním hranicím naší republiky, odkud vyjedete pod Vyšším Brodem. Délka trasy EV7 přes Prahu je 31 km.

Trasy EuroVelo, vedoucí po území hlavního města maximálně využívají současných městských cyklotras a cyklostezek. Prochází tak na jedné straně turisticky nejatraktivnějšími místy, ale zároveň pro cyklisty dobře dostupnými.

Značení tras EuroVelo lehce poznáte, je provedeno pomocí modrého čtverce, v kterém je kruh z 12 žlutých hvězdiček (symbol Rady Evropy), uprostřed příslušné číslo trasy a dole její jméno. Logo je umístěno na tradičních směrových žlutých značkách, kterými jsou proznačeny všechny naše vnitrostátní cyklotrasy.

Na proznačení celé délky tras Euro Velo v Praze se momentálně pracuje a dočkáte se ho v brzké době.

Trasy Euro Velo v České republice

Na území ČR vedou ještě další trasy EuroVelo, ale ty již naší metropolí neprochází. Jde o trasu EuroVelo 9 „Balt – Jadran“ a trasu EuroVelo 13 „Stezka železné opony“, která spojuje Barentsovo a Černé moře a svými 10 400 km je ze všech tras EuroVelo nejdelší.

Všechny trasy EuroVelo jsou navrženy podle jednotných kriterií a označení EuroVelo je registrovanou ochrannou známkou ECF. Úkolem celého projektu je vybudování kvalitních evropských cyklotras, rozvoj mezinárodní spolupráce v oblasti rekreační a dopravní cyklistiky, motivace co nejvíce Evropanů k jízdě na kole, propagace cyklistiky jako zdravější a udržitelnější způsob dopravy. Trasy Eurovelo rovněž zavedou návštěvníky do řady zajímavých míst, a to nejen do významných měst, ale i na venkov, kde podpoří turistický ruch a zaměstnanost. Totéž platí i pro Prahu , která má tu čest být významnou křižovatkou dálkových cyklotras EuroVelo.

Více informací se dočtete na oficiálním porátle tras Euro Velo - www.eurovelo.com nebo na stránkách Nadace Partnerství, která je koordinátorem tras Euro Velo v České republice.

O trasách EuroVelo, které protínají Prahu, najdete více v naší knihovně na těchto odkazech:

EuroVelo 4

EuroVelo 4 v Praze

EuroVelo 7

EuroVelo 7 v Praze

Schématická mapa vedení tras Euro Velo v České republice

 

8. 5. 2016 Sylva Švihelová

Organizátor projektu

Partneři projektu