EuroVelo 4 v Praze

logo EV 4Evropa je protkána sítí dálkových cyklotras EuroVelo. Jedna z nich, která vstupuje na území České republiky u Chebu, vede přes Prahu, Brno a další velká města a opouští ji až po 918 kilometrech za Bohumínem, má název Trasa střední Evropou a označení EuroVelo 4. Pojďme se podívat, co cykloturistům přinese jejích 38 kilometrů v hlavním městě.

Trasa Prahou

Na cyklisty čeká cesta podél tří vodních toků a po třech cyklostezkách. Do Prahy a na páteřní CYKLOSTEZKU A1 vstupuje EV 4 v Radotíně. Cesta vede nejprve kolem Berounky Radotínským údolím, po projetí úsekem mezi Lahovicemi a Zbraslaví a od soutoku s Vltavou dále po pravém vltavském břehu podél Lahoviček, okolo závodiště ve Velké Chuchli a kolem Malé Chuchle s výhledem na Chuchelský háj s Barrandovskými skálami po levé ruce. Po Barrandovskému mostu se dostává na pravý břeh Vltavy do Braníka, kde se EV 4 napojuje na A2.

mapa EV 4

Hned po vjezdu na páteřní  CYKLOSTEZKU A2, která kopíruje tok Vltavy, se nabízejí pěkné pohledy na přírodní památku Branické skály. Cesta se dále ubírá kolem další přírodní památky Podolský profil k monumentálnímu Vyšehradu a následně do samotného centra města. Menší jízdní komfort pro cyklisty na některých místech je plně vyvažován zajímavou architekturou se stále přibývajícími historickými památkami, za kterými do Prahy jezdí lidé z celého světa. Trasa vede po Náplavce s výhledem na Hradčany, na Masarykově nábřeží míjí Národní divadlo, u Smetanova nábřeží Karlův most a Klementinum a na náměstí Jana Palacha pokračuje podél Rudolfina na Dvořákovo nábřeží a dál do Karlína a na Rohanský ostrov, kde podjíždí Libeňský most a vjíždí na Libeňský ostrov. Na jeho konci překonává slepé rameno Vltavy, kde EV 4 nejen tuto řeku, ale i páteřní cyklostezkou  A2 opouští.

cyklorozcestník na trase EV 4

Je to současně místo, kde se do Vltavy vlévá Rokytka, kolem níž nyní EV4 pokračuje po CYKLOSTEZCE A26  do Libně, na Kolčavku a kolem Podvinného mlýna, následně podjíždí několik velkých komunikací – Sokolovskou, Freyovu, Poděbradskou a Průmyslovou ulici, kde se loučí s Rokytkou, třetím za sebou navazujícím tokem na své pouti Prahou. Na výjezdu z města trasa vede dále do Hloubětína na dohled zdejšího zámku, na Lehovec a Černý Most, podjede Pražský okruh a zamíří do Horních Počernic, za nimiž směrem na Zeleneč (již po CT 17) Prahu definitivně opouští.

cyklistka na EV 4

Zajímavosti na trase a kam z ní na malou projížďku

Cesta Prahou po EV 4 podél Berounky, Vltavy a Rokytky přes historické centrum až do Horních Počernic vede v těsné blízkosti návštěvnicky atraktivních historických památek i nedaleko zajímavých přírodních lokalit, takže se přímo nabízí sesednout z kola a některé z nich navštívit, respektive si do některých z nich zajet. Z důvodu neúměrného nárůstu rozsahu je není možné vyjmenovat a popsat přímo v textu, proto jsme je pro vás zpracovali zvlášť a naleznete je jako přílohu níže. Obsahuje spoustu tipů ve dvou kategoriích:

  • Významné památky dosažitelné z trasy EuroVelo 4
  • Výletové okruhy na EuroVelo 4

Památky jsou řazeny abecedně. Výletové tipy o délce 3–12 km zase tak, aby plynule navazovaly na EV 4 a umožnily vám dostat se jak na ta nejatraktivnější pražská místa, tak i do těch, která tak často navštěvována nejsou.

cyklista na trase

Věříme, že vám informace v příloze poslouží jako inspirace a cestu Prahou po EV 4 si zpříjemníte i bližším poznáváním místních památek a lokalit.