Chystá se velké rozšíření tramvajové sítě

MHD Aktuálně
20. 7. 2017 DPP, Čistou stopou Prahou
Tramvaje na konečné
Ilustrační foto: DPP – Petr Hejna

Praha společně s Dopravním podnikem hl. m. Prahy (DPP) zahájí do roku 2030 stavbu téměř tří desítek nových tramvajových tratí. Nahradí silně zatížené autobusové spoje a přispějí k systémovému provázání dopravy.

Nyní svezou 360 milionů cestujících ročně

Tramvajová doprava je spolu s metrem a železnicí jednou z páteří Pražské integrované dopravy. Pro téměř třetinu všech cest veřejnou dopravou v Praze lidé volí právě tramvaj. Výhoda rozsáhlé tramvajové sítě nabízí využití nejen pro osobní dopravu, ale také pro účely nákladní dopravy v rámci systému městské logistiky. V současnosti činí v Praze délka tramvajové sítě 142,7 kilometrů, přičemž asi 52 procent tratí vede po vlastním tramvajovém tělese. Zbylé jezdí po vozovkách společně s auty. Tramvaje nyní přepraví ročně přes 360 milionů cestujících.

První fáze – realizace do pěti let

"Záměry rozšíření pražské tramvajové sítě jsou rozděleny do tří fází dle stupně jejich připravenosti. První skupina zahrnuje projekty, které jsou v souladu s územním plánem a jsou v pokročilém stádiu přípravy. U těchto tratí je předpoklad zahájení provozu do pěti let. V rámci zajištění finančních zdrojů se uvažuje o podání žádosti na spolufinancování z fondů EU," uvedl investiční ředitel DPP Jan Blecha. V první fázi dojde k prodloužení kolejí o 2,4 km z Divoké Šárky na Dědinu, dále vznikne 1,9 km dlouhá trať ze Sídliště Barrandov přes Holyni do Slivence a také bude prodloužena o 2,1 km trasa z Modřan na Libuš do míst, kde má být v budoucnu stanice metra D. Do pěti let navíc vzniknou tramvajové smyčky na Zahradním Městě a u stanice metra A Depo Hostivař.

Druhá fáze – realizace do roku 2030

V ní půjde celkem o 16 projektů, které mají být realizovány do roku 2030. Ty jsou aktuálně součástí územně plánovací dokumentace nebo jsou u nich projednávána schválení záměru či pořizování příslušné změny územního plánu. Patří sem například tyto trasy:

  • ze zastávky Dědinská přes Dlouhou Míli do rozvíjející se lokality administrativní zástavby u starého letiště (2,1 km),
  • z Kobylis do Bohnic,
  • z Nádraží Podbaba do Suchdola (přes 5 km),
  • z Choceradské přes Chodovec a Opatov na Háje s konečnou na Jižním Městě.

DPP chce rovněž prodloužit tramvaje z Vinohradské k Hlavnímu nádraží a dále do Bolzanovy. V plánu je i obnovení tratě z Pankráce na Budějovickou, odkud by mohly tramvaje jezdit jak na Dvorce v Podolí, tak na opačnou stranu do Vyskočilovy a dále do Michle. V plánu je i výstavba Dvoreckého mostu z Prahy 4 na Prahu 5.

 

Třetí fáze – zanesení do územního plánu

Tato fáze obsahuje výhledové záměry, u nichž je základním cílem vyřešit například zanesení do územního plánu do roku 2030. Sem patří například prodloužení tramvají v úseku Záběhlická - Bohdalec - Eden - Vršovická a rovněž propojení Podbaby s trojskou ZOO nebo trať z Modřan do Komořan. Celkem je v této skupině 11 tratí, přičemž jde o otevřený seznam, který lze rozšířit i o zcela nové záměry.

Tramvaje jako nejvhodnější typ MHD

Nové tramvajové linky přispějí i k systémové vazbě dopravy, což v praxi znamená, že tramvaj nedojede pouze k metru, ale propojí také širší oblasti města. Vybudované tratě navíc nepovedou pouze ve směru do centra, ale vzájemně propojí i okraje širšího centra a také obslouží nově se rozvíjející oblasti. "Povrchová kolejová doprava by měla tvořit páteř veřejné dopravy v Praze. Z hlediska dopravní obslužnosti, ochrany životního prostředí i ekonomické efektivity je to nejvhodnější typ MHD. Proto jsem připraven rozvoj nových tramvajových tratí maximálně podporovat," řekl Petr Dolínek, náměstek primátorky pro dopravu, sport a volný čas.

Zajímá vás, jak bude tramvajová síť vypadat po svém rozšíření? Nezapomeňte si rozkliknout schéma pod tímto příspěvkem.