Praha vybírá architektonickou podobu nové stanice metra Depo Zličín

MHD Aktuálně
26. 1. 2022 Čistou stopou Prahou
foto ze zaneseným plánkem zastavěného území novou stanicí metra
foto: Czechdesign / Vojtěch Filčev

Dopravní podnik hl. m. Prahy připravuje na lince B stavbu nové, 62. stanice Depo Zličín. Poprvé v novodobé historii pražského metra její podoba vzejde z architektonické soutěže. Jejím vyhlašovatelem je METROPROJEKT Praha a pořadatelem organizace Czechdesign. O vítězi rozhodne porota. Výsledky a všechny předložené architektonické návrhy DPP společně s organizátorem představí do konce letošního dubna. 

Depo Zličín bude jednou z mála povrchových stanic pražského metra. Současně bude také první stanicí v porevolučním období, jejíž návrh vzejde z architektonické soutěže. Role jejího architekta bude spočívat především v nalezení kompromisu mezi funkcionalitou a estetickým projevem veřejné stavby. Vítaná bude i jeho případná spolupráce s umělci či designéry, což bývalo pro pražské metro typické a řadilo jej tak v globálním měřítku mezi výjimečné stavby. 

Soutěž probíhá v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů jako vyzvaná, dvoufázová a všichni účastníci budou za své návrhy finančně oceněni. 

Předmětem soutěžního návrhu je nejen zpracování architektonického řešení samotného objektu stanice metra, ale také veřejného prostranství v přilehlém okolí včetně pozemních komunikací a sadových úprav. Výstavbě stanice bude předcházet vybudování nového objektu garáží P+R o kapacitě až 500 parkovacích stání. Stanice Depo Zličín bude sloužit jako přestupní bod na linku metra B nejen pro zde parkující řidiče, ale také pro cestující z příměstských linek, a kromě toho bude obsluhovat okolní bytovou zástavbu.

Vyhlašovatel vyzval k účasti v soutěži 6 architektonických ateliérů: BOD architekti, DKarchitekti, IDHEA/dh architekti, Ivan Kroupa architekti, LASOVSKY JOHANSSON ARCHITECTS a PETR STOLÍN ARCHITEKT, a to na základě charakteru jejich předchozích realizací či projektů a po konzultacích s organizátorem a odbornou porotou.

Soutěžní návrhy bude posuzovat porota složená z odborníků, ale také zástupců hl. m. Prahy, DPP a generálního projektanta METROPROJEKT Praha. ODBORNOU ČÁST POROTY budou tvořit renomovaní nezávislí architekti Jakub Fišer (Aulík Fišer architekti), Ondřej Hofmeister (Projektil architekti), Jiří Janďourek (Atakarchitekti), Veronika Martykán (BogleArchitects) a Pavel Nasadil (FAM Architekti). Z řad dalších odborníků se do hodnocení zapojí také Jan Skřivánek, umělecký kritik a šefkurátor Musea Kampa, který bude sledovat především umělecký aspekt jednotlivých návrhů. V tzv. ZÁVISLÉ ČÁSTI POROTY zasedne Adam Scheinherr (náměstek primátora pro oblast dopravy), Věra Langmaierová (hlavní projektantka METROPROJEKT Praha) a Anna Švarc (architektka metra). K hodnocení návrhů jsou přizváni také další zástupci klíčových organizací – Petr Witowski (předseda představenstva a generální ředitel DPP), David Krása (předseda představenstva a generální ředitel společnosti METROPROJEKT Praha) a Ondřej Krulikovský (vedoucí jednotky Stavby a tratě z technické úseku DPP – Metro). 

foto z plánkem území, kde bude stát nová stanice metra

Výsledky soutěže budou známy letos v dubnu. DPP všechny návrhy ve spolupráci s METROPROJEKTEM Praha a s organizátorem následně představí veřejnosti. Úkolem vítěze bude ještě letos dokončit soutěžní návrh s tím, že na jeho základě vypracuje architektonickou studii. Na to naváže zpracování dokumentace pro umístění stavby (DUR) a inženýrská činnost k územního rozhodnutí, jehož získání DPP předpokládá na konci příštího roku. Dalším krokem bude zpracování dokumentace pro stavební povolení a jeho získání do konce roku 2024. V roce 2025 DPP plánuje vysoutěžit zhotovitele a v roce 2026 zahájit stavbu v koordinaci s připravovanou výstavbou parkovacího domu a nových autobusových zastávek.

ŘEKLI O SOUTĚŽI

Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP: „V minulosti se stanice metra stavěly jako výstavní skříň města. Ze stanic je cítit rukopis architekta a umělce. A s touto péčí přistupujeme i k těm, které zatím nejsou postavené. Je naším cílem, aby mimo kvalitní služby pro cestující představovala nová konečná stanice i kvalitu z pohledu architektury, použitých materiálů a řešení detailů. Proto uspořádáváme architektonickou soutěž, ve které chceme najít nejlepší řešení pro tuto novou stanici. Důraz na architektonickou kvalitu stanic pražského metra je dodnes oceňovanou vlastností především nejstarších úseků v centrální části Prahy a na tuto tradici chceme soutěží navázat. Těším se na předložené návrhy a na to, až novou stanici postavenou dle vítězného návrhu DPP zprovozní.”

Jakub Fišer, předseda poroty soutěže: „Stanice metra, resp. celá infrastruktura hromadné dopravy, jsou důležitou součástí veřejného prostoru města. Dlouhé roky jsme sledovali, jak tyto stavby vznikají bez širší odborné diskuse, bez účasti architektů, bez soutěží. Debatovali jsme nad jejich diskutabilní kvalitou, nedosahující úrovně dříve budovaných tras metra, podivovali se nad monopolem několika ‚vyvolených‘ tvůrců a jezdili obdivovat realizace stanic do zahraničí. Nyní, po dlouhé době, přichází první příležitost dělat věci jinak a já věřím, že správně. Proto jsem s radostí přijal účast v porotě a na návrhy se těším. Máme před sebou – soutěžící i porotci – velkou odpovědnost, doufám, že soutěž bude potvrzením správnosti tohoto směru a v budoucnu se soutěže na nové stanice stanou tím, čím měly dávno být – tedy standardem.“

Anna Švarc, architektka metra z DPP: „Architektura, design a funkcionalita, ať se jedná o stanice metra nebo dopravní prostředky, by se měly vzájemně doplňovat a oba vlivy by měly být v rovnováze, nikoliv jeden na úkor druhého. Proto se snažíme design a umění do veřejné dopravy opět zakomponovávat. Proto soutěžíme design nových vozů lanovky na Petřín, připravujeme architektonickou soutěž na lanovku Podbaba – Bohnice, realizujeme výtvarné soutěže na stanice čtvrté linky metra D a nyní architektonickou soutěž na stanici metra Depo Zličín. Chceme tímto směrem pokračovat i do budoucna, např. nyní chystáme architektonicko-výtvarnou soutěž na podchod stanice Florenc C. Na druhé straně je pro nás velmi důležité, aby výsledný architektonický či designérský návrh byl nejen esteticky hodnotný a uživatelsky příjemný, ale také smysluplný z pohledu nákladů a jeho údržby.“

Jana Vinšová, ředitelka Czechdesignu, organizátora soutěže: „Dlouhá léta u nás vznikaly stanice metra bez architektonických soutěží. Proto jsme rádi, že se pražský dopravní podnik a METROPROJEKT Praha nyní rozhodli vydat cestou architektonické soutěže a dali tak architektům možnost navrhnout podobu nové stanice pražského metra. Doufáme, že se podaří vytvořit návrh, který bude dobře sloužit cestujícím a naváže na tvorbu ikonických stanic, které známe z počátků metra v Praze.“ 

Petr Vyskočil, místopředseda představenstva METROPROJEKT Praha, vyhlašovatele soutěže: „Pod pojmem kvalitní stavba pro veřejnou dopravu si představuji funkční, provozně udržitelnou, esteticky a uživatelsky přívětivou stavbu. Systém pražského metra, na jehož vytváření se podílíme jako autoři projektů, tuto definici splňuje. Věřím, že se v tomto duchu podaří navrhnout i novou stanici metra na Zličíně. V architektonické soutěži hledáme inspirujícího partnera, se kterým vytvoříme na několik let společný tým, do kterého my přineseme naši technickou zdatnost a zkušenost s tímto specifickým typem dopravní stavby.”

 

zdroj: DPP