Metro D má půl kilometru prvních tunelů

MHD Aktuálně
20. 1. 2022 Čistou stopou Prahou
foto prací během geologického průzkumu
fotografie v článku: DPP / Petr Hejna

Dopravní podnik hl. m. Prahy dokončil v oblasti Pankrácké pláně geologický průzkum pro metro D. V jeho rámci vzniklo téměř půl kilometru budoucích traťových tunelů, stanic, výstupů a přestupních chodeb. 

Práce pro DPP prováděly společnosti HOCHTIEF CZ, Metrostav a STRABAG. Výsledky ze všech čtyř lokalit potvrdily, že geologické poměry v místě budoucí trasy metra D jsou složité, na většině míst tektonicky porušeny. „Výsledky geologického průzkumu dopadly podle předpokladů, počítali jsme s nimi i v projektu. Mohly dopadnout lépe, ale i mnohem hůře,“ uvedl k tomu Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP. Na průzkum nyní může navázat samotná stavba prvního úseku Pankrác D – Olbrachtova.

foto prací během geologického průzkumu

Geologický průzkum byl prováděn ve čtyřech lokalitách Pankrácké pláně. Potvrdil komplikovanost podmínek a tektonické porušení převažujících jílovitých břidlic. Největším zjištěním, se kterým nepočítalo, byla reakce souvrství břidlic na probíhající ražby. Kvůli snižování hladiny spodní vody začalo docházet k většímu sedání nadloží včetně traťových tunelů linky C. Tomu zabránilo použití tlakových injektáží a speciálních injektážních směsí. 

foto prací během geologického průzkumu

„Získali jsme hlavně důležité informace, abychom mohli bezpečně pokračovat v pracích na čtvrté lince pražského metra. Většinu prací z průzkumu využijeme jako základ budoucích tunelů a stanic. Metro D je stavba dekády. Jedna z nejvýznamnějších investic v Praze i České republice, do které hlavní město investovalo už skoro dvě miliardy. V řádech jednotek týdnů očekáváme rozhodnutí Ministerstva dopravy o stavebním povolení a budeme pokračovat dále," řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP, a dodal: „Mezitím jsme se loni zbavili všech obstrukcí odpůrců stavby. Pražský stavební úřad nebyl podjatý při rozhodování o metru D. Antimonopolní úřad potvrdil, že jsme postupovali s DPP správně při výběru zhotovitele stavby prvního úseku a zahájili jsme i předběžné tržní konzultace s případnými zhotoviteli druhého úseku metra D Olbrachtova – Nové Dvory.“ 

foto prací během geologického průzkumu

Petr Witowski doplnil: „Kvůli geologickým podmínkám, umístění stavby pod současnou linku metra C, v blízkosti kabelových tras, podzemních kolektorů nebo vodovodu ze Želivky, který zásobuje Prahu a část Středočeského kraje vodou, bude stavba prvního úseku déčka pro zhotovitele náročnou výzvou. Pevně věřím, že společnými silami tento úkol zvládneme a letos zahájíme stavbu prvního úseku metra D Pankrác – Olbrachtova.“ 

Zajímavá fakta z geologického průzkumu
  • objem vytěžené rubaniny: 55 415 m3, tj. 3 383 nákladních aut s návěsem
  • množství vyčerpané spodní vody: 76 600 m3
  • množství použitého betonu:17 934 m3
  • z toho stříkaného betonu: 12 096 m3
  • počet použitých kotev: 30 374 kusů
  • délka kotev: 104 558 m
  • délka injektážních vrtů: 46 117 m
  • množství použitých injektážních hmot: 1 145 tun
  • použité výztužné ocelové prvky (ocelové sítě, přídavné výztuže apod.): 1 077 tun

foto prací během geologického průzkumu

TRILOBITI A HLAVONOŽCI

Na dvou lokalitách probíhal kromě geologického také paleontologický výzkum vědců z Národního muzea. V místech budoucí stanice Olbrachtova se jim podařilo nalézt zkameněliny zástupců trilobitů, graptolity a hlavonožce. Zajímavostí jsou nálezy schránek větších hlavonožců pokryté připevňovacími terči žahavců Sphenothallus sp., pokryté trsy koloniálních organismů Conchicolites sp. nebo drobnými koloniemi povlékavých mechovek. Také na druhé lokalitě nalezli zajímavé fosilie z období prvohor, především trilobity, mlže, hlavonožce nebo lilijice. Některé ze zkamenělin je možné vidět v expozici Národního muzea.

 

zdroj: DPP