Vánoční dárek Pražanům: Metro je kompletně pokryto sítí LTE

MHD Aktuálně
28. 12. 2021 Čistou stopou Prahou
foto - pracovníci v metru kladou kabely
fotografie: DPP / Petr Hejna

Pražské metro je kompletně pokryto vysokorychlostní mobilní sítí LTE. Projekt se podařilo urychlit o rok. Těsně před Vánocemi konsorcium operátorů O2, T-Mobile, Vodafone a společnosti CETIN ve spolupráci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy připojili poslední úsek Rajská zahrada – Černý Most na trase B. Práce na tomto projektu začaly už v roce 2015 a původně měly trvat do konce roku 2022. 

Díky instalovaným stovkám kilometrů kabelů, více než tisícovce antén a přes 2500 dalších pasivních prvků, jako jsou DC bloky, splittery apod., mohou cestující využívat mobilní signál LTE (4G) kdekoliv na nástupištích, v přestupních chodbách, ve vestibulech, v eskalátorových nebo traťových tunelech bez ohledu na jejich délku či velikost stanice. Jedinou výjimkou je stanice metra Jiřího z Poděbrad, kde DPP buduje výtahy a celou ji zrevitalizuje a vysokorychlostní mobilní síť se do ní dostane až po dokončení stavebních prací.

Z vlastní iniciativy operátoři začali do pražského metra zavádět také signál 5G, kterým je v současnosti pokryta naprostá většina, celkem 56 ze 61 stanic. Pražské metro je první podzemní dráha v Evropě, ve které byl signál 5G spuštěn. Vyjma stanice Jiřího z Poděbrad chybí 5G signál na trase A v úseku Bořislavka – Nemocnice Motol, na které operátoři plánují potřebou technologii doinstalovat v průběhu prvního čtvrtletí příštího roku. Pražské metro by mělo být kompletně pokryto i 5G sítí od dubna 2022.

Celkové náklady projektu pokrytí pražského metra vysokorychlostním mobilním signálem činí více než půl miliardy korun a jedná se čistě o investiční náklady konsorcia operátorů a společnosti CETIN.

PRÁCE NEOMEZILY PROVOZ METRA

Veškeré práce na výstavbě LTE sítě probíhaly pouze během pravidelných nočních výluk metra, které trvají přibližně tři hodiny. Po dobu lockdownu a zkráceného provozu metra mohli technici pracovat zhruba o hodinu déle, nicméně obdobně jako jiné profese se museli popasovat také s pandemií covid-19 a personálními výpadky, kvůli kterým se zkomplikovala práce a někdy i odsunulo spouštění stanic do provozu. Instalace neprobíhaly každou noc, přednost někdy měly rekonstrukce, opravy stanic či tunelů a veškeré činnosti nezbytné pro zachování plné provozuschopnosti metra. 

Instalace ve stanicích nebo tunelech není jediná činnost, kterou operátoři museli zajistit. K technologii bylo potřeba propojit všechny stanice optickými propoji, nainstalovat switche, zaintegrovat technologii do sítě operátorů. Bylo nutné splnit veškerou legislativu spojenou s instalací technologie do prostředí pražského metra, protipožární předpisy a další. 

fotografie z instalace sítě LTE v podzemí metra

OHLASY

„Je to náš vánoční dárek Pražanům. Konečně je signál LTE v celém metru, jak jsme slíbili a nakonec se nám to povedlo splnit ještě o rok dříve. Do konce dubna bude všude navíc signál 5G, tím už se pražské metro řadí ke špičce v Evropě. Signál v metru vypadá jako maličkost, ale je pro mě symbolem, že se konečně pracuje na věcech, které Pražanům zlepšují každodenní život,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

„V první řadě chci poděkovat operátorům za nasazení a parádní finiš v pokrývání pražského metra vysokorychlostním signálem LTE v loňském i letošním roce. Vždyť ze 61 stanic se jim povedlo loni připojit 23, tj. téměř 38 %, a letos zbylých 21, tj. více než třetinu. Díky kompletnímu pokrytí signálem LTE a většinově i 5G se pražské metro může směle zařadit ke špičce v Evropě. Kupříkladu londýnská podzemní dráha bude kompletně LTE a 5G signálem pokryta na konci roku 2024. Rozhodně se nemáme za co stydět, v mnoha projektech jsme v Praze dál než v řadě metropolí i na západ od nás,“ uvedl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

„Věříme, že díky dobrému pokrytí metra mobilním signálem se zvýší také bezpečnost cestujících, kteří budou moct nyní už opravdu odkudkoli v případě potřeby zavolat na tísňové linky. Signál využijí pro svou práci i složky IZS,” vysvětlil Tomáš Prokopík, který v O2 Czech Republic zodpovídá za strategické plánování sítí.

„Naší prioritou je propojit Českou republiku kvalitní sítí, a proto jsme velmi rádi, že jsme dnešním dnem pokořili další milník. Chci poděkovat všem partnerům v konsorciu operátorů a společnosti CETIN, že jsme společnými silami přivedli Pražanům do metra LTE a 5G signál, a to dokonce o rok dříve, než bylo původně plánováno,“ přidal José Perdomo Lorenzo, generální ředitel T-Mobile Czech Republic.

„Během výstavby se nám společně podařilo dosáhnout důležitého mezinárodního úspěchu. Jako první země v Evropě jsme spustili síť 5G v metru  a aktuálně jsou už i touto nejmodernější sítí pokryty téměř všechny stanice,“ doplnil Jan Žbánek, vedoucí plánování rádiové sítě, Vodafone Czech Republic.

fotografie z instalace sítě LTE v podzemí metra

ZAJÍMAVOSTI

 • Technici v traťových tunelech naistalovali téměř 114 km vyzařovacího kabelu a dalších více než 120 km kabeláže pro antény a propojky do tunelů.
 • Vyzařovací kabely v tunelech drží více než 114 tisíc úchytek.
 • Signál na nástupištích a ve vestibulech stanic šíří téměř 1200 antén.
 • Součástí sítě je dalších více než 2500 pasivních prvků jako DC bloky, splittery, tappery, couplery, MBC1 konvertory apod.
 • Na celém projektu pracovalo celkem 25 projektantů a více než 200 montážníků a dělníků rozdělených do pracovních čet o cca 8 až 10 lidech.
 • Ve stejnou chvíli v metru pracovalo na 6 různých místech 6 pracovních čet s celkem až 70 pracovníky.
 • Stanice s nejmenším počtem antén: Pražského povstání – 9 antén.
 • Stanice s největším počtem antén: Můstek – 36 antén.
 • Nejjednodušší tunel na pokrytí: obecně ty nejkratší, konkrétně tedy Muzeum – Hlavní nádraží (425 metrů).
 • Nejsložitější tunel na pokrytí: Nádraží Holešovice – Kobylisy (2748 metrů).
 • Nejjednodušší stanice na pokrytí: I. P. Pavlova.
 • Nejsložitější stanice na pokrytí: Hlavní nádraží z důvodu vysokých stropů a rozděleného nástupiště.

A ještě perlička: Hlavní projektový manažer celého projektu, Martin Štébl z T-Mobile Czech Republic, v průběhu instalací nachodil po stanicích a tunelech přes 700 km... Není pochyb o tom, že by se mohl s úspěchem zúčastnit i chodecké Výzvy 10 000 kroků!

 

zdroj: DPP