Do Libuše zamíří tramvaje, přípravy se již rozjely

MHD Aktuálně
1. 3. 2017 Dopravní podnik hl. m. Prahy
Tramvaj
Tramvají se dočkají i obyvatelé Libuše. Zdroj: Archiv DPP

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) připravuje výstavbu tramvajové trati ze zastávky sídliště Modřany do Libuše (1,9 km). Tamní smyčka bude přímo u plánované stanice metra linky D. Výhody pocítí cestující i životní prostředí.

Rychleji a ekologičtěji

„Nová tramvajová trať přinese zásadní zlepšení dopravní obslužnosti v této části města, která se velmi dynamicky rozvíjí. Cestující, kteří zatím mohou využívat pouze autobusy, budou mít novou, rychlejší a ekologičtější alternativu,“ vypočítává Petr Dolínek, náměstek primátorky pro dopravu, sport a volný čas (ČSSD), příznivé důsledky nového spojení. Investiční náklady na jeho realizaci budou činit 500 miliónů korun.

Dvě etapy výstavby

Výstavba nové trati bude rozdělena do dvou etap, přičemž v té první dojde k realizaci celé tramvajové trati v délce 1,7 km a dočasného obratiště v ulici Novodvorská. Ve druhé etapě bude vybudováno definitivní smyčkové obratiště v délce 0,2 km navazující na budoucí stanici metra D Libuš (tyto práce bude nutné provádět až společně s výstavbou stanice metra). Obě etapy jsou v územním řízení projektovány současně a koordinovány s vydaným územním rozhodnutím trasy metra D.

Jednání s majiteli pozemků již probíhají

Samotná stavba první etapy zabere zhruba 14 měsíců. „Mnohem více času zabere administrativní přípravná fáze, započatá vloni v únoru. Rádi bychom ještě letos získali územní rozhodnutí. Už jsme také zahájili jednání s majiteli dotčených pozemků, protože právě ta bývají nejnáročnější,“ vysvětluje Martin Gillar, předseda představenstva a generální ředitel DPP. Vypořádání majetkoprávních vztahů s vlastníky pozemků je podmínkou pro získání stavebního povolení.

Přípravné práce začaly před rokem

Myšlenka na vybudování tramvajové trati do Libuše je stejně stará jako samotné tamější sídliště, reálnějších rozměrů pak nabyla studií pořízenou v roce 2011. Projektování stavby bylo zahájeno v únoru 2016. Následně v listopadu byla zhotovena dokumentace pro územní řízení. Podmínkou jeho zahájení bylo projednání vlivu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., které také v prosinci 2016 proběhlo. V únoru 2017 získal záměr souhlasné stanovisko, takže již není zapotřebí vypracování dokumentace EIA. Hned nato byla podána na odbor výstavby Městské části Praha 12 žádost o vydání územního rozhodnutí stavby. Cílem je jeho získání ještě v letošním roce. Následujícím stupněm přípravy stavby je projekt pro stavební řízení a získání stavebního povolení.

Získá projekt dotaci?

Projekt výstavby tramvajové trati Modřany–Libuš je sledován z hlediska možnosti spolufinancování z fondů Evropské unie v rámci Operačního programu Doprava. Podání patřičné žádosti je vázano na vydání územního rozhodnutí. Ať už však bude žádost úspěšná nebo ne, výhody nové tramvajové trati stojí v každém případě za její vybudování.