Do ZOO rychleji a spolehlivěji

MHD Aktuálně
30. 7. 2020 Čistou stopou Prahou
foto: autobus č. 112 jedoucí po Trojském mostě
Od soboty bude jezdit "stodvanáctka" po Trojském mostě i ve směru z centra. Foto: tram-bus.cz

Od 1. srpna bude autobusová linka 112, která spojuje stanici metra Nádraží Holešovice a Zoologickou zahradu v Troji, vedena rychlejší a spolehlivější trasou přes Trojský most i ve směru do ZOO.

Vedení linky 112 obousměrně po Trojském mostě bylo naplánováno již v době stavby mostu. Ve směru z centra však nebylo realizováno kvůli chybějící stavební úpravě výjezdu z jižního terminálu autobusů Nádraží Holešovice a přilehlého zastávkového ostrůvku. Nyní k tomu došlo a může tak být zahájen zkušební provoz linky 112 přes Trojský most i ve směru z centra

Situace s provozem linky 112 směrem k ZOO byla vzhledem k častým mimořádným situacím na vjezdu do tunelového komplexu Blanka v poslední době již neudržitelná. Spoje linky 112 často končily v kolonách na Nové Povltavské, následně bylo nutné některé z nich přes Trojský most odklánět (Pelc Tyrolka i ZOO tak byly v takových chvílích obsluhovány spíše náhodně). Situace měla zásadně nepříznivý vliv i na obsluhu městské části Praha-Troja a oblasti Podhoří, kam směřuje více než 70 % uživatelů linky. 

Vedení linky 112 přes Trojský most povede v srpnu k dočasnému zrušení obsluhy zastávky Pelc Tyrolka pod mostem Barikádníků. O prázdninách obsluhu této lokality zajistí spoje linky 201 do a ze zastávky Kuchyňka, která je v docházkové vzdálenosti. Od začátku školního roku ji bude po dobu zkušebního provozu linky 112 přes Trojský most (tedy do prosince 2020) obsluhovat náhradní autobusová linka X112 (Nádraží Holešovice – Pelc Tyrolka a zpět). Pokud bude zkušební provoz vyhodnocen kladně, cca od poloviny prosince 2020 začne tato linka jezdit pod číslem 187 tak, jak bylo naplánováno v dokumentu Rozvoj linek PID v Praze.

Opatření také mírně přispěje k úspoře provozních nákladů. Každý spoj kloubové linky 112, kterých ve směru k ZOO projede ročně téměř 55 000, bude mít nově kratší trasu o cca 950 metrů, což představuje roční úsporu ve výši cca 3 milionů Kč. Ty bude z větší části možné použít pro zřízení provozu linek X112 a v trvalém stavu 187.

Zdroj: PID