DPP chystá nákup 15 bateriových kloubových trolejbusů

MHD Aktuálně
14. 4. 2021 Čistou stopou Prahou
trolejbus na pražské lince 58
První trolejbusová linka v Praze po 46 letech spojila v létě 2018 Palmovku s Letňany. Foto: prahatv.eu

Dopravní podnik hl. m. Prahy plánuje nakoupit 15 bateriových kloubových trolejbusů a včera vyhlásil veřejnou zakázku na jejich dodavatele. Trolejbusy bude nasazovat primárně na linku č. 140 Palmovka–Miškovice. Její elektrifikaci v současnosti připravuje a na konci letošního února na ni získal pravomocné stavební povolení. Vítěz tendru by měl být znám letos na podzim.

Dodání prvního vozidla k otestování na nové infrastruktuře DPP očekává v létě 2022. Zbylá vozidla by měl výrobce dodat na podzim příštího roku, kdy DPP plánuje zahájení provozu na lince č. 140 v plném rozsahu. Celková hodnota sektorové veřejné zakázky činí 300 milionů korun. DPP z ní uhradí 15 %, zbylých 85 % prostředků pokryjí dotace EU z Operačního programu Praha pól růstu ČR. Tendr by měl být uveřejněn ve Věstníku veřejných zakázek nejpozději 16. dubna 2021.

Obdobně jako nákup velkokapacitních bateriových trolejbusů na linku č. 119, na jejichž dodavatele DPP vyhlásil veřejnou zakázku loni na konci října, pořízení 15 bateriových kloubových trolejbusů na linku č. 140 vychází ze schválené koncepce zavádění alternativních pohonů v pražské autobusové MHD a reaguje na evropské, národní i městské cíle a závazky ke snižování energetické náročnosti, ale také emisí i hlukové zátěže veřejné autobusové dopravy.

Délka a vybavení nových bateriových kloubových trolejbusů bude odpovídat aktuálně platným Standardům kvality PID. Požadované délka vozidla je 17–19 metrů a kapacita 35–45 sedadel pro cestující, z čehož minimálně 6 bude vyhrazených pro osoby se sníženou schopností pohybu nebo orientace. Trolejbusy budou samozřejmě nízkopodlažní, vybaveny odbavovacím a informačním systémem, klimatizací, dvěma místy pro přepravu cestujících na invalidním vozíku, interiérovými kamerami a systémem automatického počítání cestujících. 

Konstrukční rychlost vozidel by měla být minimálně 65 km/h, dosažitelná v obou režimech jízdy, tj. jak na energii z trolejí, tak na akumulátor. Garantovaný dojezd vozidel při jízdě na baterie by měl být minimálně 12 km s použitím topení nebo klimatizace, minimální životnost akumulátorů 60 měsíců nebo 280 tisíc odjetých kilometrů.

Trolejbusy bude DPP nasazovat místo naftových autobusů na linku č. 140 Palmovka– Miškovice, která se díky tomu změní na trolejbusovou linku č. 58. Délka trasy linky tam a zpět je 23,35 km, DPP předpokládá průměrný roční nájezd 56 tisíc kilometrů na vozidlo. Nabíjení trolejbusů bude probíhat pomocí standardní dvoupólové trolejbusové technologie, a to jak za jízdy pod trolejí (dynamické nabíjení), tak i v terminálech Palmovka a Čakovice (statické nabíjení). Zázemí pro trolejbusy DPP vybuduje v garážích Klíčov, kde vznikne 18 nabíjecích stání pro noční nabíjení a balancování trakčních akumulátorů i předtápění vozidel před výjezdem na trať. K nabíjení trakčních akumulátorů vozidel bude pomáhat také bateriová nabíjecí stanice, kterou DPP postaví v Čakovicích.

„Vyhlášení zakázky na nákup 15 bateriových kloubových trolejbusů je důležitým krokem k dokončení projektu elektrifikace první autobusové linky v pražské MHD a současně k návratu trolejbusů do každodenního provozu v Praze po 50 letech. Letos na jaře začnou DPP a TSK ve vzájemné koordinaci s prvními stavebními pracemi v Prosecké ulici, běží nám tendr na nákup velkokapacitních tříčlánkových trolejbusů na linku č. 119 na Letiště Václava Havla Praha, připravujeme elektrifikaci dalších čtyř autobusových linek na levém břehu Vltavy, před nedávnem jsme spolu se Středočeským krajem schválili zavedení trolejbusů do Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi a Kostelce nad Labem. Kromě toho DPP letos chystá ještě veřejnou zakázku na nákup až 140 hybridních autobusů a v prosinci se v Praze svezeme prvním elektrobusem v nových jednotných barvách PIDu. Děláme vše pro to, aby veřejná doprava v Praze byla postupně tišší a do roku 2024 vypouštěla o pětinu méně emisí,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

Jak upřesnil Jan Barchánek, vedoucí jednotky Provoz Autobusy DPP, s novými kloubovými trolejbusy počítá pražský dopravní podnik primárně na linku č. 58, jejíž trasa má v jednom směru zhruba 11,5 km a 23 zastávek. Část trasy v Prosecké ulici tvoří prudké stoupání, spotřeba nafty na této lince dosahuje zhruba 52 litrů na 100 kilometrů, což znamená nemalou produkci emisí do okolí. Dále uvedl: „Nové bateriové trolejbusy budou díky tiššímu a zcela bezemisnímu provozu ke svému okolí mnohem vlídnější. Nedojde-li k zásadnějším komplikacím v průběhu tendru a výstavby nabíjecí infrastruktury, první bateriový kloubový trolejbus bychom na prodloužené lince č. 58 chtěli vyzkoušet na konci léta příštího roku. Cestující by nové trolejbusy v plném provozu mohli na lince č. 58 začít využívat na konci roku 2022.“

Předložené nabídky bude DPP vyhodnocovat na základě ekonomické výhodnosti podle zákona o zadávání veřejných zakázek. V rámci ekonomické výhodnosti bude DPP hodnotit šest kritérií ve vazbě na náklady během celého životního cyklu vozidla. Hlavním kritériem bude nabídková cena za vozidlo včetně příslušenství, dalšími pak délka záruky na vozidlo, náklady na předepsanou údržbu vozidla, náklady na pozáruční či mimozáruční servis, náklady na sadu náhradního trakčního akumulátoru včetně výměny, ale také náklady na podporu a rozvoj odbavovacího a informačního systému a funkcí energetického managementu. 

 

Zdroj: DPP